Nova embalažna uredba 2021

Avtor: Vika Krajnc

Nova zakonodaja narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič na slovenski trg dajejo embalirano blago, vključitev v embalažno shemo in plačevanje embalažnine.

Dolžnosti

Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na trg Slovenije, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Vodenje evidence embalaže

Za vso embalažo, ki jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V nasprotnem primeru bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati.

Kvartalno poročanje

Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate poročila o embalaži, ki ste jo dali na slovenski trg.

Če dajete na trg Slovenije več kot 15 ton embalaže na leto, morate še:

  • svojo dejavnost v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg prijavite pri FURS-u.
  • FURS-u štirikrat letno (kvartalno) poročati o embalaži, ki ste jo dali na slovenski trg

Kaj to pomeni v praksi?

Podjetje, ki daje prvič na trg Republike Slovenije embalažo, skupaj z embaliranimi produkti, je dolžno zagotoviti tudi ravnanje s to embalažo kasneje, torej, ko bo le-ta postala odpadna embalaža. Poenostavljeno – ko daje podjetje prvič na trg embalirano blago, je dolžno poskrbeti, da bo za to embalažo ustrezno poskrbljeno, ko bo enkrat postala odpadna embalaža.

S sprejetjem nove uredbe so zavezane k zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki z opravljanjem svoje dejavnosti dajejo embalažo prvič na trg RS.

Nova uredba uvaja obveznost tudi za tuja podjetja, ki iz države članice EU ali tretje države prodajajo embalirano blago neposredno končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo.

Podjetja, ki dajejo na trg RS embalažo so že danes zavezana najmanj k vodenju evidenc o navedeni embalaži ter prijavi dejavnosti v zvezi s tem Agenciji RS za okolje (ARSO). Podjetja, ki presegajo količino 15 ton embalaže, dane na slovenski trg, pa so za odpadno embalažo dolžna zagotavljati ravnanje ter o tem poročati in plačevati okoljsko dajatev Finančni upravi RS.

Nova uredba obveznost širi na vsa podjetja, saj ukinja mejo 15 ton. Tako so z veljavnostjo nove uredbe vsa podjetja zavezana izpolnjevati obveznost ravnanja z odpadno embalažo.

Na kakšen način lahko podjetje izpolni to obveznost?

Koncept razširjene odgovornosti proizvajalcev se v praksi najpogosteje izvaja s prenosom obveznosti na skupne sheme, ki potem v proizvajalčevem imenu zagotavljajo ustrezno ravnanje s proizvodi, ko jih potrošnik enkrat odvrže. V večini primerov je namreč praktično nemogoče, da bi proizvajalci, ki dajejo na trg izdelke za katere velja proizvajalčeva podaljšana odgovornost, sami zagotavljali ustrezno ravnanje s proizvodom v fazi, ko ga potrošnik enkrat zavrže.

Za ta namen lahko podjetje svojo obveznost prenese na družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki v imenu in za račun proizvajalca na trgu pobere odpadno embalažo, ki je nastala kot posledica dajanja embaliranega blaga na trg s strani tega proizvajalca ter za njo zagotovi ustrezno ravnanje.

 

*članek povzet po vsebini iz spletne strani https://www.embalazna-shema.si/