Sodelovanje z Ekonomsko poslovno fakulteto v Mariboru

Avtor: Kopa d.d.

Kopa že 12 let aktivno sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto v Mariboru.  Z gostujočim strokovnjakom je tudi to letos dodiplomskim in podiplomskim študentom približala razumevanje informacijskih rešitev in procesa uvedbe.

Za razumevanje poslovnih koristi rešitev je bilo študentom na praktičnih primerih predstavljeno, kako digitalizacija procesov pomaga podjetjem, da so uspešnejša. Za študente je bilo še posebej zanimivo področje digitalizacije proizvodnje, s katerim se Kopa celovito ukvarja in je eno izmed redkih podjetij, ki s svojimi rešitvami uspešno digitalizira celoten Demingov krog.  Takšno sodelovanje je koristno za obe strani, saj omogoča izmenjavo praktičnih in teoretičnih znanj. Študenti tako lažje razumejo poslovanje in digitalizacijo, hkrati pa lahko prispevajo svoja mnenja in pričakovanja, ki so za razvoj naprednih in inovativnih rešitev ključnega pomena. Poleg tega jim podjetje Kopa omogoča, da lahko v svoje diplomske in magistrske naloge vključujejo konkretne poslovne prakse in informacijske rešitve domačega ponudnika.

Izvedena so bila predavanja:  Informacijske rešitve Kopa (dodiplomski študentje, 3. letnik), Uvajanje informacijskih rešitev Kopa (podiplomski študentje, 2 letnik) in  Kako lahko informacijske rešitve Kopa izboljšajo poslovanje podjetja (podiplomski študentje, 1. letnik).

Profesorja dr. Samo Bobek in dr. Simona Sternad Zabukovšek, ki skrbita za to povezovanje gospodarstva in fakultete, se trudita študentom predstaviti tudi pomen domačih ponudnikov in problematiko proizvodnih podjetij, ki potrebujejo dobre rešitev in podporo strokovnjakov, ki jo podjetje Kopa zagotavlja.

Avtori novice je Domen Ocepek,  Vodja programa SW in gostujoči strokovnjak EP. Več o tem lahko najdete na naslednji spletni povezavi: https://www.epf.um.si/epf-in-podjetja/gostujoci-strokovnjaki/seznam-strokovnjakov/