Kako Kopa WMS izboljša skladiščno logistiko in zagotavlja konkurenčno prednost

Avtor: Kopa d.d.

WMS pomeni sistem za upravljanje skladišča (Warehouse Management System). To je sistem, ki se uporablja za nadzor in optimizacijo skladiščnih operacij.

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju, kjer se zahteva natančnost, učinkovitost in hitra odzivnost, je upravljanje skladiščne logistike postalo ključnega pomena za uspeh podjetij. V tem kontekstu je Kopa WMS postal neizogiben partner za organizacije, ki si prizadevajo doseči visoke standarde v svojem poslovanju saj izboljšuje procese skladiščne logistike, pripomore k večji učinkovitosti ter konkurenčni prednosti.

Kopa WMS: Osnovne značilnosti

Kopa WMS je napreden sistem upravljanja skladišča, ki združuje tehnologijo, avtomatizacijo in analitiko za zagotovitev optimalnega skladiščnega procesa. Ta rešitev omogoča podjetjem natančno spremljanje inventarja, upravljanje zalog, sledenje naročilom ter optimizacijo gibanja blaga skozi celotno dobavno verigo.

Med ključnimi značilnostmi Kopa WMS izstopajo:

 • Spremljanje v realnem času: Sistem omogoča neprekinjeno spremljanje vseh skladiščnih aktivnosti v realnem času. To podjetjem omogoča natančen pregled nad entitetami v skladišču.
 • Optimizacija zalog: Kopa WMS v povezavi s Kopa ERP uporablja algoritme za napovedovanje in izračun potreb po zalogah. S tem se zmanjšujejo zaloge na optimum, kar pripomore k zmanjšanju stroškov vezanih v prekomerni zalogi.
 • Avtomatizacija procesov: Z avtomatizacijo določenih nalog, kot so izdelava naročil, prevzem na zalogo in formiranje izdaj, se zmanjša človeška napaka in poveča hitrost izvajanja teh procesov.
 • Napredna analitika: Kopa WMS omogoča generiranje različnih analitičnih poročil, ki pomagajo pri sprejemanju pravilnih odločitev za optimizacijo skladiščnega poslovanja.
 • Sledljivost: Kopa WMS omogoča sledljivost po skladiščnih enotah, serijskih številkah, šaržah…
 • Mobilna aplikacija: Integracija z mobilnimi napravami omogoča hitro skeniranje in sledenje ​
  materialov v realnem času, kar še povečuje učinkovitost.​
 • Prilagodljivost: Sistem je prilagodljiv različnim poslovnim potrebam in se lahko prilagodi specifičnim zahtevam vsakega podjetja.

Izdelava logističnih dogodkov skozi uporabniški vmesnik

Prednosti za podjetja

Uporaba Kopa WMS prinaša številne prednosti za podjetja, med katerimi izstopajo:

 • Povečana učinkovitost: Z optimiziranimi procesi in boljšim upravljanjem zalog se poveča učinkovitost skladiščne logistike, kar vodi k hitrejšim odzivnim časom in večjemu zadovoljstvu strank.
 • Zmanjšanje stroškov: Sistem pomaga zmanjšati stroške vezane na zaloge, skladiščenje in delovno silo, kar dolgoročno vpliva na večjo donosnost podjetja.
 • Izboljšana sledljivost: S sistemom je mogoče natančno slediti gibanju vsakega izdelka, kar je ključno pri zagotavljanju kakovosti in upoštevanju regulativ.
 • Konkurenčna prednost: Podjetja, ki uvedejo Kopa WMS, pridobijo konkurenčno prednost, saj lahko hitreje prilagajajo svoje poslovanje spremembam na trgu.

Kopa WMS je lahko dragocen pripomoček za podjetja vseh velikosti. Lahko pomaga pri izboljšanju učinkovitosti, zmanjševanju stroškov in izboljšanju zadovoljstva strank. Skladiščna logistika je kompleksno področje, ki zahteva veliko znanja in izkušenj. Če želite izboljšati svojo skladiščno logistiko, se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.

Podpora za mobilne naprave