Kako postati najboljši zaposlovalec v naslednjih 5 letih?

Avtor: Kopa d.d.

Največji kapital podjetja so zaposleni, njihova strokovna usposobljenost pa predstavlja konkurenčno prednost podjetja. Z načrtnim zaposlovanjem in strateškim pristopom kadrovske službe, si sestavite ekipo, ki vam bo zagotavljala vrhunske rezultate. Skrivnost uspešne ekipe je v pravi kombinaciji trdih in mehkih veščin posameznikov oz. sistemu kompetenc ter matriki usposobljenosti podjetja.

Celostna slika kompetenc

Sistem kompetenc je funkcionalnost programske rešitve za upravljanje s človeškimi viri – Kopa HRM. Nudi jasno in razumljivo definiran nabor znanja, veščin, vedenj, ki kadrovski službi in vodjem omogoča, da na enem mestu dostopajo do znanj, kompetenc in uporabnosti zaposlenih.

S sistematičnim obravnavanjem kompetenc lahko podjetja povezujejo ljudi v uspešne projektne time.

Sistem kompetenc ponuja odgovore na kadrovska vprašanja:

 • Ali imam v podjetju človeka, ki ima potrebna znanja za nov projekt?
 • Kako naj sestavim ekipo, ki bo imela kompetence, da bo projekt uspešno izveden?
 • Kdo je najprimernejši, da nadomesti tehnologa, ki je na bolniški?
 • Kdo je najprimernejši, da ga izšolam in bo najprej dosegel potrebno stopnjo samostojnosti?
 • Če ne najdem posameznika, ki lahko nadomesti sodelavca, kateri so tisti ljudje, ki imajo te kompetence, da ga lahko nadomestijo?

Objektivna presoja kompetenc

Če podjetje nima urejenega sistema kompetenc, je iskanje razpoložljivih in najprimernejših ljudi dolgotrajno. (Pre)pogosto so strateške odločitve odvisne od subjektivne presoje vodje.

Pri podjetjih, ki uporabljajo sistem kompetenc, je napredek zaposlenih merljiv in se kaže skozi dobičkonosnost oz. uspešnost projektov.

Prednosti sistema kompetenc

 • Povezovanje različnih funkcij kadrovske službe – izbira novih zaposlenih, razvoj kariere zaposlenih, načrtovanje in izvedba izobraževanj, merjenje in upravljanje delovne uspešnosti …
 • Enostavno in nenehno planiranje izobraževanj za razvoj znanj in veščin.
 • Premostitev vrzeli med trenutnimi kompetencami zaposlenih ter želenimi znanji in veščinami, ki jih zahtevajo poslovni procesi.
 • Določanje kriterijev za izbor, razvoj, nagrajevanje in delovno uspešnost kadrov.
 • Spodbujanje timskega dela in med-oddelčnega sodelovanja.
 • Prispevek k razvoju standardov odličnosti pri vodenju in zaposlovanju.

Postopek uporabe sistema kompetenc

Proces uporabe sistema kompetenc se začne že pri zaposlovanju, kjer je matrika zahtevanih kompetenc osnova za pripravo razpisa in oceno primernosti kandidata za razpisano delovno mesto. Ko podjetje kandidata vpiše v svojo kadrovsko evidenco, je pomembno, da zajame vsa njegova znanja in mehke kompetence.

Podjetje s pomočjo tega sistematično izvaja planiranje izobraževanj in zagotavlja, da ima na razpolago ustrezno usposobljen kader za uspešno izvedbo projektov. Napredna rešitev Kopa HRM, v povezavi s proizvodnjo in spremljanjem dobičkonosnosti, omogoča, da se najpomembnejši kapital podjetja obravnava strateško, s posebnim občutkom in razumevanjem.

Kompetentni zaposleni so ključ do uspeha

Sistem kompetenc postavlja nov koncept predstavitve podjetja navzven. Če so se v preteklosti podjetja izpostavljala s svojim strojnim parkom, se bodo v prihodnosti vse bolj izpostavljala s kapitalom človeških virov in kompetencami za uspešno izvajanje projektov.