KLASIUS-P-16

Avtor: Vika Krajnc

Na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja je prišlo do spremembe šifranta KLASIUS-P v KLASIUS-P-16.

Obstoječi šifranti izobrazb so dopolnjeni z novimi šifranti zaradi zakonske spremembe šifranta Klasius-P v Klasius P-16. Dopolnjeni so šifranti:

  • program vrste izobrazbe,
  • področje izobrazbe,
  • vrsta izobrazbe.

Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na posamezno šifro.

Kaj je KLASIUS-P-16?

KLASIUS-P-16 je klasifikacija, na podlagi katere razvrščamo aktivnosti ali izide izobraževanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na področja izobraževanja in usposabljanja. S tem jih razvrstimo v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na podobnost značilnosti njihove vsebine.

Klasifikacija KLASIUS-P-16 povzema strukturo in kategorije po Unescovi revidirani oz. novi mednarodni standardni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 2013. To pomeni, da KLASIUS-P-16 v razčlembi v primerjavi s KLASIUS-P nima več štirih, temveč le tri klasifikacijske hierarhične ravni:

  • široka področja, označena z dvomestno številčno oznako,
  • ožja področja, označena s trimestno številčno oznako in
  • podrobna področja, označena s štirimestno oznako.

Z vidika zgradbe in vsebine so nekatere kategorije v KLASIUS-P-16 drugače členjene kot v KLASIUS-P, dodanih je nekaj povsem novih kategorij, spremenjene so kodne oznake. Med pomembnejšimi novostmi so tudi definicija interdisciplinarnih programov in pravilo za razvrščanje interdisciplinarnih programov ter t.i. dopolnilne kategorije za razvrščanje interdisciplinarnih programov.

Poimenovanja kategorij v KLASIUS-P-16 temeljijo bolj na nacionalni interpretaciji vsebin, ki tvorijo izvorne kategorije ISCED-F-2013, kot na dobesednem prevodu angleških poimenovanj za posamezne kategorije. Poimenovanja so prilagojena slovenskemu kulturnemu okolju in izrazju posamezne stroke. Pri oblikovanju poimenovanj in prepoznavanju (ugotavljanju, določanju) nacionalno relevantnih vsebin v izvornih kategorijah ISCED-F 2013 so v obsegu, ki je bil mogoč, sodelovali Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center RS in visokošolski zavodi v okviru Rektorske konference RS.