Vpogled v delovanje tovarne prihodnosti

Avtor: Vika Krajnc

Integracijska platforma KOPA BILOOP ponuja vodstveni vpogled v delovanje tovarne prihodnosti. Platforma prek povezovanja, zbiranja in obdelave podatkov iz različnih poslovnih sistemov in aplikacij odločevalcem nudi intuitiven vpogled v delovanje Demingovega kroga (plan, do, check, act) na enem mestu. Vodje in odločevalci preko BiLoop platform v vsakem trenutku pregledujejo in analizirajo ključne kazalnike poslovanja, od planiranja, izvedbe, spremlja in ukrepanja. Kazalnike lahko spremljate z različnih vidikov, ki vplivajo za uspešno poslovanje podjetja, od proizvodnje do kadrov in poslovnih učinkov.

Podjetja kljub nenehnim vlaganjem v informacijsko podporo in v zadnjem času digitalno transformacijo nimajo na voljo vzvodov, ki bi jim zagotavljala prepoznavanje uspešnih vzorcev poslovanja ter posledično doseganje načrtovane produktivnosti in uspešnosti. Največji problem se skriva v nepovezanosti podatkov in pomanjkanju celovite slike poslovanja, kar onemogoča učinkovito ukrepanje ter povzroča nenačrtovane poslovne izgube.

Razvojna skupina RI KOPA je skupaj z ostalimi tehničnimi sodelavci v Kopi razvila integracijsko platformo KOPA BILOOP za vodstveni vpogled v delovanje tovarne prihodnosti. Platforma prek povezovanja, prek zbiranja in obdelave podatkov iz različnih poslovnih sistemih in aplikacijah odločevalcem ponuja intuitiven vpogled v delovanje Demingovega kroga (plan, do, check, act) na enem mestu. Odločevalci lahko prek platforme v vsakem trenutku pregledujejo in analizirajo ključne kazalnike poslovanja, od planiranja, izvedbe, spremlja in ukrepanja. Kazalnike lahko spremljate z različnih vidikov, ki vplivajo za uspešno poslovanje podjetja, od proizvodnje do kadrov in poslovnih učinkov.

»Prepoznavanje in ponavljanje dobrih vzorcev delovanja ter širši pogled na to, kaj vse vpliva na uspešnost, je v trenutnih sistemih razpršeno in je težko v kratkem času sestaviti celotno sliko,« je dejal Domen Ocepek: »Kljub temu, da so v sodobnih proizvodnjah stroji ali linije informacijsko dobro podprte s strani posameznega proizvajalca, se pojavi težava, ko je treba podatke s senzorjev na strojih povezati s poslovnim sistemom in kompetencami kadrov, ki nastopajo v procesu.«

Kopin projekt »Integracijsko analitska platforma v oblaku za povezavo poslovnega učinka s proizvodnjo, kompetencami in organizacijo – KOPA BILOOP« podjetjem omogoča, da že z dosedanjimi tehnološkimi naložbami izkoristijo priložnosti, ki jim jih ponuja Industrijo 4.0. Platforma KOPA BILOOP omogoča avtomatizacijo, analitiko in intuitivne uporabniške vmesnike, ki pomagajo pri prepoznavanju in analiziranju dobrih vzorcev delovanja proizvodnje v tovarnah prihodnosti.  Proizvodnim podjetjem omogoča povečanje dodane vrednosti in konkurenčnosti prek učinkovitega ponavljanja dobrih vzorcev delovanja ter istočasno prepoznavanja in preprečevanja slabih.