Odobren projekt “Komunikacijska platforma nove generacije – Loop: The Email Messenger”

Avtor: Vika Krajnc

Projekt izvajamo skupaj s konzorcijskim partnerjem – podjetjem NITO d.o.o.. in je uvrščen v okvir področja uporabe za »Pametna mesta in skupnosti«.

Končni rezultat projekta bo aplikacija z imenom  Loop: The Email Messenger. Aplikacija se bo povezala na uporabnikov e-poštni račun in nadgradila obstoječo komunikacijo preko e-pošte s hitrimi sporočili in skupinami – s čimer bo opremila vso skupino uporabnikov z online prostorom, v katerem si lahko delijo vso komunikacijo, e-pošto in datoteke. Zaradi pomembnosti zaščite uporabnikov  bo celotna rešitev delovala le na osnovi e-mail računa.

Umetna inteligenca, ki jo razvijamo, usmerja svojo moč na olajšanje dela posameznika in povečanje njegove produktivnosti s sproščanjem njegovega časa in povečanjem učinkovitosti njegovih produktivnih socialnih povezav, ki jih vzpostavlja in vzdržuje preko analize njegovega e-mail računa.

Projekt se bo izvajal  od  6.2.2018   in se mora zaključiti do  5.12.2020.

Projekt financira EU
Projekt financira EU