Napredna ERP rešitev za proizvodna podjetja

Avtor: Kopa d.d.

Kako lahko ERP z vgrajeno dobro prakso proizvodnih podjetij pomaga, da hitro rastoče podjetje uspešno preživi spremembo organizacije in uvede ERP brez velikega tveganja?

Hitro rastoča podjetja vedno naletijo na omejitve, ki jih ne predstavljajo samo trg, stroji in ljudje, ampak se velikokrat zatakne pri organizaciji ter komunikaciji. Dokler se v proizvodnji komunikacija dogaja med izkušenimi »prvo-borci«, ki se med sabo tako dobro poznajo, da lahko podatke izmenjujejo že samo s pogledom in natančno ocenjujejo čase na podlagi bogatih izkušenj ter zelo širokega znanja in poznavanja problematike do najmanjših podrobnosti, zadeve potekajo gladko in učinkovito.  V tej stopni so Excel in papirna dokumentacija dovolj dobro orodje, da se učinkovito obvladuje proces. Za poslovni del poskrbi računovodski servis in podjetje deluje brez težav.

Ko se poveča število zaposlenih, kompleksnost naročil, zahteve kupcev in se delo ne izvaja več na mali lokaciji, se začnejo pojavljati težave, ki se običajno kažejo v preobremenjenosti posameznikov, težavah z doseganjem rokov in kvalitete ter obvladovanju učinkovitosti in stroškov ter zagotavljanju pravih  kadrov.

V tem koraku začnejo rastoča podjetja iskati rešitve.

Pomen pravilne izbire ERP sistemov

Statistika uspešnosti  implementacija ERP sistemov žal ni ravno bleščeča, se pa lahko podjetje vseeno zavaruje in izbere manj tvegano pot. Preizkušene rešitve, ki imajo vgrajene dobre prakse, zmanjšujejo tveganje neuspešne implementacije, če pa ob tem zagotavljajo še strokovnjake, ki poznajo poslovne procese in v fazi implementacije odigrajo svetovalno vlogo ter razvojno ekipo, ki lahko med implementacijo z razvojem specifik podpre konkurenčne prednosti podjetja, je ta kombinacija prava formula za uspeh.

Pri sami izbiri je pasti veliko in ena od pogostih je ta, da podjetje izbere rešitev, ki  mu je »premajhna« ali pa rešitev, ki mu je »prevelika«. Takšne implementacije se sicer lahko zaključijo, vendar pustijo za sabo zelo veliko vzporednih sistemov, ročnega dela, prepisovanja podatkov in ukvarjanja z informacijskim sistemom namesto s poslom.

Celovitost ponudnika v smislu razumevanja poslovanja in podpore procesom, je zdaleč najbolj pomembna. To ne pomeni, da je za vsa področje nujno samo eden ponudnik, ampak da je ključni ponudnik, ki pokriva ERP problematiko, sposoben celovito odigrati svojo vlogo in zagotoviti tiste podatke, ki jih odločevalci potrebujejo za pravočasno odločanje.

Digitaliziran Demingov krog je cilj in posledica dobre in celovite implementacije. Nič ne pomaga, če se proizvodnja še tako dobro splanira, če ni s tem povezano še pravilno izvajanje, spremljanje in ukrepanje.

Ukrepanje pa je lahko dobro samo takrat, ko so podatki ažurni. Ažurnost pa se lahko zagotavlja samo, če je zajem avtomatiziran in ni odvisen od človeškega faktorja ter časovnega zamika. Planiranje je lahko dobro samo takrat, ko je odzivno in se ob vsakem odstopanju ponovno zavrti, ter upošteva spremembe.

Človek v tem sistemu nastopa, ko je treba sprejemati odločitve in zato je pomembno, da je kompetenten in ima prave podatke. Dober ERP sistem ima vgrajeno znanje in mehanizme, ki omogočajo, da se lahko ta Demingov krog vrti. Ti mehanizmi vključujejo HRM sisteme, sisteme za fino razporejanje (PREACTOR), MES sisteme, BI sisteme in so povezani z zunanjimi sistemi, ki omogočajo napovedovanje ter avtomatsko izmenjavo ter pridobivanje podatkov.

Prihodnost ERP sistemov

Trendi kažejo, da se bomo ponudniki IT rešitev v prihodnosti še naprej intenzivno ukvarjali z izboljševanjem uporabniške izkušnje ter podporo hitrim spremembam. Pravi ERP je del uspešne digitalizacije in je vpet v IoT, ki s povezanostjo dviguje učinkovitost sistemov, poleg tega pa so podatki, ki se že leta in lete nabirajo v ERP sistemih, pomemben vir znanj za odločanje. Kvaliteta napovedi je vedno odvisna od kvalitetne, realne in dovolj velike količine podatkov, ki zagotavljajo statistično ustrezen vzorec da mu lahko zaupamo.

Pričakovanja novih generacij so bistveno drugačna in za njih je uporaba rešitev na mobilnih napravah primarna, kljub temu, da si težko predstavljamo, kako bodo zahtevni procesi, ki se izvajajo v ERP sistemu, upravljani s pomočjo pametnega telefona, je to dejstvo in mlajše generacije sploh na pomislijo na druge opcije. Podobno kot za mobilne rešitve, velja za oblak, ki bo zaradi številnih prednosti s časom postal edini način. Vzrok za to bo predvsem v hitrosti implementacije, ceni in varnosti rešitev. Storitev v oblaku je na razpolago vedno in povsod, brez velikih stroškov in zahtevne strojne opreme. Vzdrževanje strojne opreme samo za potrebe ene rešitve in zagotavljanje ekipe sistemskih inženirjev, ki bo skrbela za razpoložljivost, enostavno ne bo preneslo stroškov in bo oviralo konkurenčnost podjetij.

Poslovno obveščanje (BI), ki črpa podatke iz ERP sistema in ostalih povezanih sistemov ter naprav, bo še naprej namenjeno prikazovanju podatkov v obliki, ki predstavljajo hitro in zanesljivo informacijo za odločanje. Viri podatkov pa so s konceptom »BIG DATA« postali bistveno  širši in zbrani iz različnih socialnih in ostalih mrež.

V ERP sisteme se že vključujejo pametni algoritmi in analitika, ki temelji na metodah umetne inteligence. Če pogledamo primarno vlogo ERP sistemov, ki predstavlja učinkovito planiranje različnih virov v podjetju in se osredotočimo na planiranje proizvodnje, ki je eno od ključnih področij in kateremu Kopa daje posebno težo, ugotavljamo da IoT in sodobni algoritmi umetne inteligence, lahko naredijo še korak naprej pri učinkovitem planiranju.

ERP se s povezanostjo in koriščenjem prednosti IoT zavedajo dogajanja in lahko na podlago npr. določne spremembe na senzorju to povežejo s poslovnim učinkom in s pomočjo analiziranja kombinacije podatkov in primerjavo s preteklimi dogodki opozorijo na poslovni problem, ki ga takšno stanje senzorja prestavlja (npr. ko je na zadnje ta senzor za temperaturo kazal višjo vrednost, je to povečalo izmet za 2%.).

Vloga ERP v digitalizaciji in povezanosti z IoT

V tej povezanosti in zaključnem krogu ter verigi, katere del je ERP, se lahko učinkovito planira, ker so na razpolago vsi pretekli in trenutni podatki (povezava z orodjem PREACTOR). Lahko se na podlagi tega razporeja na tak način, da se upošteva kompetence, pretekle dobre vzorce in celo algoritme umetne inteligence, ki še izboljšajo plan. Ko plan preide v izvedbo (UTRIP), se v realnem času spremlja ujemanje in se lahko v vsakem trenutku, ko pride do odstopanja, ukrepa. ERP, ki je del te povezane celote, se v vsakem trenutku zaveda stanja in uporablja različne mehanizme od eskalacij, iskanje optimalnih zamenjav in predlogov, ki vodijo v optimalno delovanje sistema in celotne verige.

Bistvo sodobnih ERP sistemov je predvsem v zavedanju dogajanja v celotni verigi in izkoriščanju znanj, ki se skriva podatkih.