Prednosti izvajanja IT storitev informatike od zunanjih ponudnikov a.k.a. Outsourcing IT storitev

Avtor: Kopa d.d.

Podjetja v iskanju strategij za znižanje stroškov in izboljšanje produktivnosti pogosto razmislijo o zunanji izvedbi informatičnih storitev (outsourcing). Ta pristop ponuja privlačne možnosti za optimizacijo operacij in dostop do specializiranih veščin, ki jih interni oddelki morda ne posedujejo.

Osnove

Spoznajmo se najprej z nekaj osnovnimi pojmi, s katerimi se srečujemo pri optimizaciji oz. izvajanju IT storitev zunanjih izvajalcev.
Outsourcing: Pomeni prenos odgovornosti za nekatere IT funkcije na zunanje strokovnjake. To podjetjem omogoča, da se osredotočijo na svoje ključne kompetence, medtem ko za IT storitve poskrbijo specialisti z ustreznim znanjem in izkušnjami.
Zunanji izvajalci: Z izbiro pravih zunanjih izvajalcev, ki so specializirani za različna področja informatike, se podjetja lahko zanesejo na kakovostne in učinkovite storitve. Izvajalci imajo specializirano znanje, infrastrukturo in tehnološka orodja, ki zagotavljajo optimalne rezultate.
IT storitve: Zunanji izvajalci nudijo širok spekter IT storitev, od upravljanja podatkov, razvoja aplikacij, tehnične podpore, do varnostnih rešitev in storitev v oblaku. Podjetja tako lahko izberejo storitve, ki najbolj ustrezajo njihovim poslovnim potrebam in ciljem.
Izbira ponudnikov: Pri izbiri zunanjega izvajalca je pomembno upoštevati njihovo strokovnost, izkušnje, tehnološko opremljenost in sposobnost prilagajanja poslovnim spremembam. Pomembna je tudi transparentnost, zanesljivost in dobri komunikacijski kanali.
SLA (Service Level Agreement): SLA ali pogodba o ravni storitve je ključnega pomena, saj opredeljuje kakovost in obseg storitev, ki jih ponudnik zagotavlja. SLA določa merila uspešnosti, odzivne čase, obseg podpore in odgovornosti obeh strani v primeru težav.
SRM (Supplier Relationship Management): Učinkovito upravljanje odnosov z dobavitelji (SRM) je ključno za uspešno sodelovanje z zunanjimi izvajalci. To vključuje redno komunikacijo, spremljanje učinkovitosti in kakovosti storitev, ter iskanje možnosti za izboljšave in inovacije.
Varnost podatkov: Je ključnega pomena, zato morajo zunanji izvajalci zagotavljati najvišje standarde varnosti in zaščite podatkov. To vključuje uporabo naprednih tehnologij in protokolov za preprečevanje izgube, kraje ali poškodovanja podatkov.
Zasebnost podatkov: Zunanji izvajalci morajo spoštovati zakone in predpise o zasebnosti podatkov, ter zagotoviti ustrezne mehanizme za zaščito osebnih in poslovnih informacij svojih strank. To vključuje uporabo šifriranja, večstopenjske avtentikacije in drugih varnostnih rešitev.

Prednosti

Z outsourcingom IT storitev se podjetja soočajo z raznolikimi možnostmi za izboljšanje svojega poslovanja. Ta pristop ne le pripomore k finančni učinkovitosti, temveč tudi omogoča podjetjem, da izkoristijo strokovno znanje, tehnologijo in izkušnje, ki jih ponujajo specializirani zunanji izvajalci. S tem se odpira vrata za izboljšano operativno učinkovitost, strateško usmerjanje virov in povečano konkurenčnost na trgu.
V nadaljevanju bomo podrobneje raziskali ključne prednosti outsourcinga IT storitev, ki podjetjem pomagajo ostati agilnim in uspešnim v digitalno preoblikovanem poslovnem okolju:

Stroškovna učinkovitost:

1. Nižji stroški dela: Izvajanje IT-storitev preko zunanjih ponudnikov lahko znatno zmanjša stroške dela in druge operativne stroške.
2. Prilagodljivost proračuna: Plačilo le za storitve, ki jih potrebujete in kdaj jih potrebujete.

Osredotočenost na ključne poslovne dejavnosti:

1. Alokacija virov: Podjetja lahko notranje vire usmerjajo v ključne poslovne dejavnosti in s tem ohranjajo učinkovitejše poslovanje.
2. Strateško načrtovanje: Vodstvo ima več časa in virov, da se lahko osredotoči na strateško načrtovanje in razvoj.

Dostop do strokovnjakov:

1. Kvalificirani Kadri: Podjetja za izvajanje IT storitev ponujajo visoko raven strokovnega znanja saj poznajo najnovejše tehnologije in se poslužujejo najboljših praks v industriji.
2. Usposabljanje: Strokovnjaki se redno izobražujejo, so dodatno usposobljeni in certificirani oz. specializirani za določena IT področja.

Zmanjšanje tveganja:

1. Deljena odgovornost: Del odgovornosti in tveganja se prenese na ponudnika storitev.
2. Standardi in varnost: Strokovna podjetja morajo biti vedno dobro seznanjena s standardi in varnostnimi protokoli.

Prilagodljivost in obseg:

1. Prilagodljive rešitve: Možnost prilagajanja storitev glede na potrebe.
2. Prilagodljivost: Hitro prilagajanje na tržne zahteve in tehnološke spremembe.

Kvaliteta storitve:

1. SLA (Service Level Agreement): Zagotovljena kvaliteta in zanesljivost.
2. Podpora strankam: Ponudniki storitev ponujajo podporo strankam 24/7.

Dostop do tehnologije:

1. Najnovejša tehnologija: ponudniki IT storitev imajo lažji dostop do najnovejših tehnologij, orodij in programske opreme.
2. Investicije v infrastrukturo: Velike investicije v infrastrukturo za zagotavljanje visokih standardov storitev niso potrebne.

Upoštevati velja tudi slabosti

Preden podjetja sprejmejo odločitev za outsourcing IT storitev, je ključnega pomena, da se ne osredotočijo zgolj na prednosti, temveč da natančno pretehtajo tudi povezane izzive in slabosti.

Jezikovne in kulturne razlike lahko predstavljajo oviro pri učinkovitem sodelovanju. Te razlike lahko vodijo v nesporazume, pomanjkanje jasnosti v komunikaciji in drugačna pričakovanja glede načina dela in strokovnosti. Ta dejavnik je še posebej pomemben, če se storitve izvajajo na mednarodni ravni, kjer so te razlike lahko bolj izrazite.

Drugi pomemben izziv je odvisnost od dobaviteljev. Outsourcing povečuje odvisnost podjetja od svojih zunanjih partnerjev, kar lahko postane tvegano, če ti partnerji ne izpolnjujejo pričakovanj ali če pride do drugih nepredvidenih težav v njihovem poslovanju.

Z outsourcingom se pojavlja tudi izguba nadzora nad določenimi poslovnimi funkcijami. Čeprav zunanji izvajalci prevzamejo odgovornost za določene IT naloge, to neizbežno vodi v zmanjšanje kontrole podjetja nad temi funkcijami. To pomeni, da se morajo podjetja zanesti na zunanje partnerje, da bodo naloge opravili pravočasno, učinkovito in kakovostno.

Najpomembnejši izziv, ki ga je treba obravnavati, so tveganja, povezana z varnostjo in zasebnostjo podatkov. Z zunanjim izvajanjem se podatki shranjujejo, obdelujejo ali prenašajo izven njegovih fizičnih ali virtualnih meja (Cloud, DRC, ipd.), kar povečuje varnostna tveganja. Zato je nujno izbrati zanesljive in varne ponudnike, ki upoštevajo vse relevantne standarde in zakonodajo s področja varstva podatkov.

Zaključek

Glede na vse skupaj je pomembno, da podjetja pred odločitvijo za outsourcing skrbno pretehtajo vse prednosti ter tveganja in izzive, ki jih to prinaša. Strategija zunanje izvedbe mora biti premišljeno načrtovana in implementirana, da se maksimizira koristi in minimizira povezana tveganja. Podjetja bi morala razviti jasne pogodbene dogovore, vzpostaviti učinkovite mehanizme nadzora in zagotoviti, da se zunanji izvajalci držijo dogovorjenih standardov in pričakovanj.

Vsekakor ima outsourcing IT storitev številne prednosti, ki jih podjetja sama včasih ne morejo zagotoviti in dosegati. Z izbiro pravega partnerja in učinkovitim upravljanjem sodelovanja pa se lahko maksimizirajo koristi outsourcinga in izboljša poslovanje podjetij oz. organizacij.