Pomen planske table za učinkovito upravljanje proizvodnje

Avtor: Vika Krajnc

Planiranje proizvodnje je ključni proces v vsakem podjetju, saj omogoča optimalno upravljanje proizvodnih virov in izboljšanje proizvodnih procesov. Glavni cilj planiranja proizvodnje je zagotoviti, da so potrebni viri na voljo, vključno s surovinami, delovno silo, opremo in prostorom, ter da se ti viri ustrezno razporedijo in uporabijo za dosego ciljev podjetja v proizvodnji.

Eno od ključnih orodij, ki se uporablja pri planiranju proizvodnje, je planska tabla. Gre za vizualno orodje, ki omogoča prikaz načrtovane proizvodnje v obliki grafičnega prikaza. Na planski tabli so običajno prikazani različni vidiki proizvodnje, vključno s termini proizvodnje, naročili strank, razpoložljivimi viri in napredkom proizvodnje.

Glavni namen uporabe planske table je zagotoviti pregleden in razumljiv prikaz proizvodnih načrtov ter prepoznati morebitne težave ali zamude v proizvodnem procesu. Z uporabo planske table lahko upravljalci proizvodnje učinkovito spremljajo napredek proizvodnje, sledijo naročilom strank, identificirajo kritične točke in pravočasno ukrepajo za reševanje morebitnih težav.

Poleg tega planska tabla omogoča uporabo vizualnih elementov, kot so barve, simboli ali kazalci, ki olajšajo prepoznavanje različnih stanj ali pomembnih informacij. Na primer, barvno označevanje lahko predstavlja prioritete naročil ali status proizvodnje (načrtovano, v izvajanju, zaključeno), medtem ko simboli ali kazalci opozarjajo na zamude, pomanjkanje virov ali druge pomembne dogodke.

Delovanje planske table je odvisno od več ključnih dejavnikov:

 • Zbiranje podatkov o: proizvodnih procesih (realizacija), naročilih strank, razpoložljivih strojih, delovni sili in drugih dejavnikih, ki vplivajo na proizvodnjo.
 • Določitev razpoložljivosti strojev: To vključuje upoštevanje faktorjev, kot so čas cikla, razpoložljivost stroja za delo, vzdrževanje in čiščenje ter morebitne tehnološke omejitve.
 • Določanje naročil in prioritet: Na podlagi naročil strank določimo njihove začetne in končne datume ter predvidene količine. Določitev prioritete naročil glede na pomembnost, roke izdelave ali druge dejavnike.
 • Razporejanje naročil na stroje: Na planski tabli dodelimo naročila posameznim strojem glede na njihove tehnološke zmogljivosti, razpoložljivost in prioritete.
Planska tabla - Osnovni plan
Planska tabla – Osnovni plan

Delo s plansko tablo prinaša številne prednosti za učinkovito upravljanje proizvodnje:

 • Boljše načrtovanje: Z uporabo planske table lahko proizvodni planerji bolj natančno načrtujejo proizvodnjo glede na razpoložljive vire, časovne okvire in prioritete naročil. To omogoča optimizacijo proizvodnega procesa, zmanjšanje zamud in izboljšanje učinkovitosti. Z enostavnim prikazom razpoložljivosti virov in njihovo dodelitvijo naročilom je mogoče doseči optimalno izkoriščanje virov in zmanjšanje preobremenjenosti ali nepotrebnega čakanja.
 • Spremljanje napredka: S plansko tablo lahko spremljamo napredek proizvodnje in zasedenost strojev v realnem času. Posodabljamo jo glede na dejanski napredek proizvodnje, zamude ali morebitne spremembe v naročilih.
 • Hitra identifikacija težav: Z uporabo planske table je mogoče hitro prepoznati težave ali zamude v proizvodnem procesu. Barvno označevanje, simboli ali kazalci na tabli lahko jasno kažejo težave, neizpolnjene roke ali področja, ki zahtevajo pozornost.
 • Reševanje težav: Ko identificiramo kritične točke, preučimo razloge za zamude in sprejmemo ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. To lahko vključuje prerazporejanje naročil, uporabo dodatnih virov ali optimizacijo časa proizvodnje. Omogoča nam pravočasno ukrepanje za reševanje težav in zmanjšanje negativnih vplivov na proizvodnjo.
 • Sinhronizacija podatkov: Integracija med plansko tablo in ERP sistemom omogoča avtomatsko sinhronizacijo podatkov. Informacije, kot so naročila strank, razpoložljivost strojev, se samodejno posodabljajo na planski tabli, kar zagotavlja ažurnost in natančnost podatkov.
 • Preglednost: Planska tabla omogoča vizualno in pregledno prikazovanje vseh pomembnih informacij o proizvodnji na enem mestu. To omogoča enostavno razumevanje stanja proizvodnje, razporeditve virov, napredka naročil in morebitnih težav.
 • Boljša komunikacija in sodelovanje: Planska tabla omogoča boljšo komunikacijo in sodelovanje med različnimi oddelki in deležniki v podjetju. Z jasnim in vizualnim prikazom načrtovane proizvodnje lahko vsi deležniki bolje razumejo in prispevajo k ciljem proizvodnje. To povečuje usklajenost in zmanjšuje možnost nesporazumov ali neusklajenosti.

Dodatne prednosti naše »KoPro« razvojne rešitve:

»KoPro« planska tabla ima močno integracijo z ERP sistemom. Povezava med obema sistemoma omogoča nemoten pretok podatkov in informacij. Na primer, podatki o naročilih strank in razpoložljivosti strojev se posodabljajo na planski tabli, kar zagotavlja ažurnost in natančnost podatkov. Prav tako vse podatke, ki nastanejo po opravljenem planiranju zasedenosti, prenesemo v ERP. Torej podatki tečejo v obe smeri.

 • Avtomatsko razporejanje operacij:

Ena ključnih funkcionalnosti »KoPro« planske table je avtomatsko razporejanje operacij glede na zasedenost strojev. S pomočjo algoritmov in analize razpoložljivih virov lahko »KoPro« planska tabla učinkovito prerazporedi operacije strojem, v prostem časovnem intervalu. To pripomore k zmanjšanju časa čakanja, optimizaciji proizvodnih kapacitet ter izboljšanju celotne učinkovitosti proizvodnje.

 • Simulacija različnih situacij:

»KoPro« planska tabla omogoča tudi simulacijo različnih situacij, kar je izjemno koristno pri načrtovanju proizvodnje in upravljanju tveganj. Planerji proizvodnje lahko preizkusijo različne scenarije, kot so povečano povpraševanje, okvare strojev ali omejitve virov, ter preverijo njihov vpliv na proizvodne procese. S tem pridobijo dragocene informacije o potencialnih težavah in sprejmejo ustrezne ukrepe za njihovo reševanje, še preden se pojavijo.

Planska tabla - Obdelan plan
Planska tabla – Obdelan plan

Si lahko privoščite planiranje proizvodnje brez planske table?

Planiranje proizvodnje brez planske table in pomoči algoritma povzroča številne negativne učinke, med katerimi so najpogostejši:

 • Načrtovalna ekipa nima dostopa do informacij o dokončanih delovnih nalogah in dejanskem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti, kar vodi v pomanjkljive načrte. Kljub videzu polne zasedenosti ostajajo proizvodne zmogljivosti neizkoriščene.
 • Tehnologi ne razpolagajo z realnimi podatki o poteku posameznih tehnoloških postopkov, kar povzroča neskladje med načrtovanim in dejanskim časom izdelave ter posledične zamude pri dobavi.
 • Zaradi pomanjkanja informacij o dejanski porabi časa, količinah proizvodov in odpadnih materialih, so normativi nerealni, kar vodi v izgube pri izračunih stroškov kljub prvotno dobičkonosnim ocenam.
 • Kljub dovolj razpoložljivega časa in prostih zmogljivosti se naročila dajejo kooperantom, kar močno zmanjšuje dobičkonosnost poslovanja.
 • Prodajni oddelki nimajo natančnih podatkov o zasedenosti strojev, kar lahko povzroči, da kupcem ponudijo nedosegljive dobavne roke ali celo zavrnejo njihova naročila.

 

Optimizirajte vašo proizvodnjo in dosezite vrhunske rezultate! Za izboljšano upravljanje, preglednost in uspešno izpolnjevanje ciljev, začnite uporabljati plansko tablo. Pridobite celovit vpogled v stanje proizvodnje, sledite napredku, upravljajte vire in omogočite učinkovito sodelovanje med oddelki. S planiranjem na enostaven in vizualen način boste proaktivno odločali ter dosegli večjo produktivnost in zadovoljstvo strank. Pridružite se številnim uspešnim podjetjem, ki že izkoriščajo prednosti planske table.