Spremljanje utripa proizvodnje v realnem času

Avtor: Kopa d.d.

Z rešitvijo Kopa UTRIP pridobite zajem, dostop in obdelavo ključnih podatkov iz proizvodnje na enem mestu. Poleg tega pa z BI analitiko lahko zelo učinkovito spremljate kazalnike in trende, ki temeljijo na dejanskih podatkih iz proizvodnje.   


Ugibanja o realnem stanju proizvodnje so preteklost

Dosedanji uporabniki prepoznavajo naslednje prednosti in koristi Kopa UTRIP:

  • povečala se je pretočnost oz. izkoriščenost strojev, kar se kaže na podoben način, kot če bi kupili nov stroj, ki pa ga ni bilo treba plačati;
  • ob ugotavljanju odstopanj ni več občutka, kot da koga zaslišujemo, saj podatki kažejo resnično in objektivno sliko;
  • papirji so praktično izginili iz proizvodnje, s tem pa smo odpravili tudi vsa tista neprijetna obdobja, ko smo lahko o stanju proizvodnje samo ugibali;
  • ker ni več prepisovanja podatkov, se zmanjša možnost napak in odpravi časovni zamik;
  • ugotoviti je možno, pri kakšni kombinaciji parametrov in prisotnih oseb nastajajo najboljši izdelki, kar omogoča ponavljanje dobrih vzorcev in odpravo slabih;
  • analitika pomaga, da izboljšujemo procese tam, kjer je največ koristi.

Merjenje učinkovitosti in vpogled v realno stanje

Sistem je možno povezati s krmilniki strojev, tipali in števci, tako da se vsi ključni podatki, parametri in dogodki v proizvodnji zajemajo sproti.

Kopa UTRIP zagotavlja:


Stalen vpogled v kazalnike uspešnosti

Možnost avtomatiziranega zajema in obdelave podatkov prinaša zanesljive in transparentne informacije, ki povezujejo različne vire podatkov za odkrivanje korelacij med dogodki za operativno in strateško odločanje.


Dvig produktivnosti brez novih naložb v proizvodne zmogljivosti

Kopa UTRIP omogoča hitrejše ukrepanje prek samodejnega obveščanja in prenašanja obvestil o zastojih ter odstopanjih.

Krajši odzivni časi, boljša preglednost nad odpravljanjem napak in večja izkoriščenost proizvodnih virov so prednosti rešitve UTRIP, ki vodijo k dvigu produktivnosti brez novih naložb v proizvodne zmogljivosti.


Iskanja izgubljenih papirjev je konec

Elektronske delovne naloge, tehnološke liste, operacije, risbe ter drugo dokumentacijo lahko posredujete na pripadajoče delovne centre in si jih ogledate na  terminalih v proizvodnji.

Tako lahko:

  • pospešite kroženje dokumentov in informacij,
  • odpravite zakasnitve in napake z vnašanjem podatkov prek terminala,
  • vzpostavite info točke in
  • zagotavljate prave različice dokumentov na delovnih centrih z možnostjo sprememb do zadnjega trenutka.

 

Več informacij o rešitvi Kopa UTRIP lahko izveste s klikom na gumb spodaj.