Študentska praksa in New Generation Ready (NGR) rešitve

Avtor: Vika Krajnc

V Kopi že dolgo sodelujemo z visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami na področjih informatike, menedžmenta in kadrov. Še posebej v časih hitrih sprememb je pomembno, da ohranjamo vez med šolo preko prakse, ki jo pri nas opravljajo študenti.

Študenti dobijo vpogled v poslovni svet in spoznajo delovanje podjetja ter razvoj aplikacij od blizu. S svojim prispevkom večkrat dodajo tisti »ščepec soli«, ki ga podjetja iščejo. Neobremenjeni se lahko lotijo izzivov in novih tehnologij. V določenem deležu se vključujejo v realne projekte in imajo možnost, da postavljajo vprašanja in na lastni koži občutijo delovanje podjetja ter utrip razvoja. Ker jim je digitalna pismenost in poznavanje sodobnih tehnologij prirojena, se veliko lažje soočijo z novostmi in jih hitro usvojijo. Ker še niso »ukalupljeni«, lahko dajo pripombe, ki spodbudijo drugačna razmišljanja. Te generacije študentov in njihov način razmišljanja že oblikuje potrebe trga in tista podjetja, ki so pripravljena na to, bodo lažje prilagodila svoje poslovne modele.

Analizirali smo mnenja študentov ter njihov pogled na programske rešitve, ki dejansko predstavljajo mnenja uporabnikov oz. nekoga, ki od zunaj neobremenjeno pogleda na IT program. Za dizajnersko razmišljanje (angl. Design Thinking), kot pomembno kompetenco, je zunanji pogled izjemnega pomena. Le z različnimi mnenji in predlogi različnih skupin uporabnikov se lahko razvije kvalitetna rešitev. Ker so to mnenja in predlogi generacij, ki vstopajo v poslovni svet, je to še posebej dragoceno.  Z vključevanjem študentov v razvoj bodo rešitve in poslovni modeli pripravljeni za nove generacije (angl. New Generation Ready – NGR).

Na fotografiji prvi letniki Višje strokovne šole Slovenj Gradec – smer Informatika, ki morajo opravljati obvezno prakso v podjetjih.

Študentska praksa, januar 2021
Študentska praksa, januar 2021