UTRIP – objektivno dogajanje v proizvodnji 1/2

Avtor: Kopa d.d.

Direktorji z vizualizacijo podatkov pridobijo nepristransko in objektivno sliko dogajanja v proizvodnji. Z boljšim in bolj podrobnim pregledom nad tem, kaj se dogaja v proizvodnih obratih, podjetju zagotovijo večjo konkurenčno prednost, ker pa nazorno vidijo, kakšna je izkoriščenost zmogljivosti v proizvodnji, se laže odločajo tudi o novih naložbah.

V družbi Kopa računalniški inženiring smo pred letom dni nadgradili svojo programsko rešitev za monitoring proizvodnje Utrip.

Glavno spremembo pri novem Utripu pomenita izboljšana uporabniška izkušnja in intuitiven uporabniški vmesnik. Dodane so nove funkcionalnosti, ki omogočajo, da se uporabnik, ki ni specialist za IT, laže in hitreje znajde in upravlja aplikacijo. Poleg tega sta namestitev in konfiguracija programske rešitve še bolj preprosti, in ju je lažje prilagoditi zahtevam posamezne stranke – vrsta zastojev, vrsta dela, vzroki napak, dodatni šifranti … – in kar je bistveno, omogočena je bogata analitika zbranih podatkov.

Direktorje podjetij in proizvodnje boli, ker razmeroma dragi stroji ne delajo tako, kot bi pričakovali.

Podjetje z monitoringom pridobi ažurne podatke o dogajanju v proizvodnji, ki so avtoriziranim uporabnikom na voljo brez časovnega zamika, kar pomembno izboljša odločanje in ukrepanje. Z monitoringom se hkrati vzpostavita sledljivost vseh dogodkov in sledljivost odgovornosti. Zmanjša se število napak zaradi napačnih verzij dokumentov, poveča se odzivnost pri odstopanjih, zastojih in okvarah, ker se sproži avtomatsko obveščanje odgovornih. Vzroke težav je možno odpraviti takrat, ko je to najceneje, hkrati ugotavljati vzorce za nazaj in analizirati ter preprečevati slabe kombinacije. Spremljati je mogoče odzivnost vzdrževalcev in na podlagi tega izvajati stalne izboljšave.

Ko ima podjetje celovito sliko o dogajanju v proizvodnji, skupaj s podatki o kompetencah udeleženih v procesu in drugih kazalnikih poslovanja, in so ti povezani s konkretnim delovanjem ter parametri s strojev, pridobi priložnost za izboljšave ter optimizacijo procesov. In ne nazadnje, na podlagi dejanskih podatkov je mogoče pošteno nagrajevati zaposlene.