V novi rešitvi Kopa še izboljšala uporabniško izkušnjo

Avtor: Vika Krajnc

INTERVJU: Preoblikovanje velike količine podatkov v informacije je glavna naloga analitike Utripa, pojasnjujeta Domen Ocepek in Oto Kac iz družbe Kopa računalniški inženiring.

Slovenjegraška družba Kopa računalniški inženiring je prenovila in nadgradila svojo programsko rešitev za monitoring proizvodnje Utrip.pro ter jo preimenovala v Utrip.net. Največjo spremembo oziroma dodano vrednost prinašata izboljšana uporabniška izkušnja in intuitiven uporabniški vmesnik, ki je ključen in povečuje uporabnost rešitve, pojasnjujeta Oto Kac, vodja projekta prenove programske rešitve Utrip.net, in Domen Ocepek, produktni vodja v družbi Kopa.

Od kdaj je na voljo Kopina programska rešitev za monitoring proizvodnje Utrip.pro, koliko podjetij približno jo uporablja?

Začetki in prva verzija Utripa proizvodnje segajo že osem let nazaj, ko je bilo treba proizvodnemu podjetju zagotoviti podatke, ki so direktorju omogočili pregled nad zaključenostjo posameznih faz izdelave v vsakem trenutku in možnost ukrepanja, ko je to še možno in poceni.

Z drugimi besedami – direktor ni več želel dobivati olepšanih podatkov iz proizvodnje z zamikom, ker z njimi ni mogel pravočasno ukrepati in je zaradi tega imel težave pri ključnih kupcih zaradi zamud pri izdelavi, posledično tudi pri dobavah.

Od tega prvega Utripa se je rešitev razvijala v smeri brezpapirne dokumentacije v proizvodnji, spremljanja parametrov delovanja strojev do tega, da so se vključili kompetence ljudi za posamezne operacije in prepoznavanje dobrih vzorcev delovanja proizvodnje ter preprečevanje slabih.

Tako smo se približali številki 20 proizvodnih podjetij in skozi te projekte prepoznali potrebe pri strankah in uporabniško izkušnjo, ki smo jo v novi rešitvi še izboljšali.

Katere prednosti in koristi proizvodnim podjetjem prinese uporaba programske rešitve za spremljanje utripa proizvodnje, kakšno dodano vrednost dobijo z njo?

Prednosti in koristi je več. Poleg tega, da so podatki ažurni in to močno izboljša odločanje in ukrepanje, se odpravi papirna dokumentacija. To ne pomeni samo prihranka papirja, ampak je pomembno to, da podatki nastajajo sproti, brez časovnega zamika in so na voljo vsem avtoriziranim uporabnikom. S tem se vzpostavita sledljivost vseh dogodkov in hkrati sledljivost odgovornosti. Zmanjša se število napak zaradi napačnih verzij dokumentov, poveča se odzivnost v primeru odstopanja, ker se prožijo avtomatske eskalacije. Omogočeno je pošteno nagrajevanje na podlagi dejanskih podatkov. Možno je ugotavljati vzroke težave za nazaj in analizirati vzorce ter preprečevati slabe kombinacije. S tem, ko podjetje dobi celostno sliko, ki sega tudi na področje kompetenc udeleženih v procesu in drugih kazalnikov poslovanja, in je to povezano s konkretnim delovanjem stroja, se odpirajo nove priložnosti za izboljšave in optimizacijo.

Katere dogodke podjetja praviloma spremljajo v proizvodnji in prek analitike potem dobijo boljši vpogled v dogajanje, tudi pri maloserijski oziroma naročniški proizvodnji?

Dogodkov in parametrov, ki jih podjetja spremljajo, je veliko in z našimi izkušnjami znamo te podatke preoblikovati v informacije, ki koristijo odločevalcem.

Direktorje večinoma ne zanima tisoče podatkov s senzorjev, ampak podatek, ali stroj koristno deluje in koliko časa je koristno deloval, na primer, v zadnjih 24 urah. Prav to preoblikovanje velike količine podatkov v informacije je glavna naloga analitike Utripa.

Tudi pri malih serijah, kjer je težko vnaprej zagotoviti natančno tehnologijo, tak sistem pomaga, ker zna primerjati podatke o izdelavi predhodnih kosov in opozarja, če gre trend v napačno smer. Velik pomen pri tem ima tudi brezpapirno posredovanje dokumentov (načrtov in navodil) na delovne centre v proizvodnji, kar je pri malih serijah za konkretnega delavca še kako dobrodošlo in zmanjša število napak.

Bistvo Utripa je torej to, da ažurno zbira koristne podatke na delovnem centru in posreduje koristne podatke na delovni center v obliki navodil, načrtov in opozoril. S tem je zagotovljena sledljivost, kdo je kaj delal, kdaj je delal ter na podlagi katerega načrta in navodil, hkrati pa se zapisujejo podatki parametrov strojev v časovni vrsti.

Lahko navedete nekaj konkretnih težav, do katerih v podjetjih več ne prihaja, in kaj vse se je izboljšalo?

Na primer, ni več težav z napačnimi papirnimi dokumenti na delovnih centrih, vedno je prava elektronska verzija načrta in navodil. To pomeni manj reklamacij in odpada ter nekoristne porabe časa v procesu in manj reklamacij kupcev. Ko pride do odstopanja, se ta začnejo odpravljati takoj, ker so v tistem trenutku obveščeni vsi pristojni. S tem se povečata pretočnost in učinkovitost. V proizvodnji je vsak odstotek povečanja dragocen, včasih pa celo odločilen za konkurenčnost. Zmanjša oziroma v celoti se odpravi papirna dokumentacija. Prepoznajo se dobri širši vzorci parametrov, na primer kateremu zaposlenemu določene operacije bolj ustrezajo. Dejanski podatki pomagajo pri postavljanju realnih normativov in pri popravkih, ki povečajo natančnost načrtovanja in doseganja rokov. Kot omenjeno, se vzpostavijo sledljivost dogodkov (kdo, kdaj, kaj) in možnost analitike za nazaj ter možnost uporabe podatkov za napovedno analitiko in preventivno ukrepanje. Omogočeno je nagrajevane na podlagi merljivih rezultatov. Ni več subjektivnega momenta, ki povzroča nezadovoljstvo. Kot je rekel eden od direktorjev: »Delavci si lahko sami izračunajo nagrado na podlagi objektivnih podatkov o uspešnosti.«

Kateri so glavni koraki vpeljave programske rešitve za monitoring proizvodnje? Kaj so pri tem ponavadi največji izzivi za podjetje?

Glavni korak je posnetek stanja, kjer se ugotovi, katera področja so ključna in bodo imela največji učinek, če jih digitaliziramo in podpremo z Utripom. Tu je pomembno Paretovo pravilo, da ne zajemamo velikanskega števila parametrov, ampak tiste, ki nam nekaj pomenijo.

To, da jasno določimo področja in postavimo prioritete, je za uspeh projekta odločilno. Nastane koncept rešitve, ki ga stranka potrdi. Sledi še razvoj glavnih specifik, če te obstajajo in so konkurenčna prednost stranke, nato pa implementacija na manjšem obsegu in postopna širitev na celotno proizvodnjo. Prednost Kope je, da smo avtorji rešitve in imamo razvojno ekipo, ki lahko izvede prilagoditve, če so te stroškovno upravičene in bodo pomagale, da bo utrip proizvodnje boljši.

Največji izziv za podjetje je, kako vzpostaviti mehanizme za ukrepanje, ki so potrebni po tem, ko rešitev jasno pokaže na težave in ozka grla. To ponavadi zahteva organizacijske spremembe in odločitve ter drugačno delo, kar omogoči optimizacijo. Povsod, kjer so uvedbo rešitve sprejeli in podprli vodstvo in lastniki, so bili rezultati in učinki dobri.

V Kopi ste letos programsko rešitev Utrip.pro prenovili in nadgradili. Po novem ima tudi drugačno ime, in sicer Utrip.net. Kateri razlogi so vas vodili pri nadgradnji?

Za nadgradnjo smo se odločili zaradi želje po prehodu na novejšo tehnologijo, ki lažje podpira uporabo aplikacij v oblaku, odpira možnost uporabe različnih baznih aplikacij, daje možnost uporabe različnih grafičnih uporabniških vmesnikov za boljše uporabniške izkušnje, brez dodatnega razvoja podpira uporabo aplikacije na mobilnih napravah ter omogoča uporabo različnih aplikacij za poslovne analize.

Z novo rešitvijo smo naredili korak naprej na področju uporabniške izkušnje in prilagodljivosti mobilnim napravam ter na področju analitike.

Programska rešitev Utrip.net deluje na novi platformi, kakšni?

Programska rešitev je razvita na Microsoftovi platformi.net, ki obstaja na različnih sistemih in napravah. Je ena novejših platform, za katero se odloča veliko mladih razvijalcev, in je zelo pomemben element sistema Windows. Zaradi svoje vsestranskosti, bogatega sklada tehnologij ter velikega števila podprtih jezikov bomo tako tudi v Kopi sledili programerskim in razvojnim trendom v IT-industriji.

Razvoj na platformi .net nam in našim strankam zagotavlja stabilno delovanje programa, sistemskih posodobitev in intuitiven uporabniški vmesnik.

Katere funkcionalnosti programske rešitve so doživele najtemeljitejšo prenovo in nadgradnjo?

Funkcionalnosti Utripa ostajajo enake oziroma podobne kot pri prejšnji rešitvi – spremljanje proizvodnje, integracija z ERP-sistemom, razporejanje operacij na delovne centre, dodajanje dokumentov posamezne operacije, beleženje in spremljanje dogodkov na terminalih in delovnih centrih, možnost urejanja podatkov, spremljanje procesov na ključnih delovnih centrih, analitika podatkov … Največjo spremembo oziroma dodano vrednost bo prinesla izboljšana uporabniška izkušnja, intuitiven uporabniški vmesnik, ki je odločilen in povečuje uporabnost rešitve.

Katere prednosti to prinaša uporabnikom programske rešitve Utrip.net?

Prednosti sta gotovo hitra uvedba programske rešitve in možnost uporabe s standardiziranim uvozom podatkov. Uporabnikom bo na voljo tudi mobilna aplikacija za obveščanje, kar bo še izboljšalo uporabniško izkušnjo z vidika oddaljenega oziroma mobilnega spremljanja proizvodnje.

Katere posodobitve programske rešitve za monitoring proizvodnje še načrtujete?

Posodobitve bodo potekale še na področju izboljšav uporabniškega vmesnika, na področju kontrole kakovosti in na področju pametnih eskalacij, ki bodo omogočale hitro odpravljanje motenj v proizvodnji. Delali bomo še pri povezavah kompetenc za posamezne operacije z videovsebinami.

 

Članek je objavljen in na portalu Tovarna leta, 21.12.2020.