Kopa UTRIP – ko podatki dobijo vrednost

Avtor: Vika Krajnc

Začetki programske rešitve za spremljanje proizvodnje UTRIP segajo že skoraj deset let nazaj. Takrat smo v Kopi želeli proizvodnim podjetju zagotoviti podatke, ki so direktorjem omogočala pregled nad zaključenostjo posameznih faz izdelave v vsakem trenutku in možnost ukrepanja takrat, ko je to še možno in »poceni«. Od takrat naprej se je rešitev razvijala v smeri brezpapirne dokumentacije v proizvodnji, spremljanja parametrov delovanja strojev, do tega, da so se vključile kompetence ljudi za posamezne operacije in prepoznavanje dobrih vzorcev delovanja proizvodnje ter preprečevanje slabih.

UTRIP smo v uspešno implementirali v koroško podjetje Monter Dravograd d.o.o., ki se srečuje z naročniško-maloserijsko proizvodnjo namenskih strojev, konstrukcij in naprav narejenih po kupčevi dokumentaciji. Iz strojev smo povezali podatke iz različnih sistemov in to predstavili skozi enoten BI vmesnik. Na nadzorni plošči so prikazani podatki iz ERP oz. poslovnega sistema, kadrovskega sistema, registracije delovnega časa in podatki iz sistema za direktnih zajem informacij iz strojev (MES sistem).

Izziv različnih MES sistemov je v tem, da jih ponujajo proizvajalci zgolj za določen tip strojev. V podjetjih pa je realnost taka, da so proizvodni stroji različnih ponudnikov in letnikov. Iz tega razloga je težko (in zelo drago) doseči povezljivost in celovit prikaz dogajanja v proizvodnji zgolj s podatki iz MES sistemov, ti namreč ne zajemajo ERP in HRM problematike.

Preko UTRIP-a smo v podjetju Monter Dravograd d.o.o. zagotovili kazalnike za odločanje iz različnih sistemov, ki so prikazani na računalnikih ali pametnih telefonih in v realnem času. Prav ta povezava proizvodne informatike (podatkov iz SCAD-e) in poslovne informatike je posebnost v branži naročniške proizvodnje.

Z ustreznimi rešitvami za spremljanje proizvodnje in bolj fleksibilno informacijsko podporo na ERP področju, je realno povečanje skupne učinkovitosti proizvodnih procesov (OEE) za vsaj 10 %, kar brez povečanja proizvodnih kapacitet pomeni tudi večje prihodke. V podjetju Monter Dravograd lahko zaradi povezanih podatkov iz različnih sistemov merijo učinkovitost delavcev glede na čas njihove prisotnosti in na osnovi tega ocenjujejo status produktivnosti ter izkoriščenosti stroja. To je za vodstvo orodje, ki spodbuja, da delavci organizirajo delo in optimalno izkoristijo potencial strojev.

Prikaz realnih podatkov o zasedenosti kapacitet, ki jih podjetja pridobijo preko UTRIP-a, omogočajo odpravljanje slabih vzorcev, iskanje najboljših kombinacij delavec-stroj in primerjavo podobnih izdelkov. To ima veliko dodano vrednost tudi za manjše-naročniške serije in natančnejše ocene pri kalkulacijah. Na osnovi tega se izboljša optimizacija dela, s čimer se poveča pretočnost proizvodnje in doseganje rokov, ob odstopanjih pa se lahko hitreje reagira. Vzpostavi se sledljivost odgovornosti, predvsem pa so podatki iz proizvodnje preoblikovani v informacije, ki koristijo odločevalcem.

 

Članek je objavljen v reviji Glas gospodarstva, Izzivi slovenske industrije, julij-avgust 2021.