Povezane programske rešitve za uspešno digitalizacijo poslovanja

Avtor: Vika Krajnc

Digitalizacija podjetjem olajša poslovanje, pohitriti delovne procese, izboljša kvaliteto izdelkov in storitev ter poskrbeti za predstavitev podatkov, ki omogočajo natančnejše in hitrejše odločitve ter manjše tveganje. V zaostrenih pogojih digitalizacija ključna za uspešnost oz. obstoj podjetja. Kopa d.d. podjetjem pomaga pri uspešnosti poslovanja z implementacijo lastnih programskih rešitev in integracijo s programskimi rešitvami drugih ponudnikov.

Digitalizacija proizvodnega procesa in povezava z Power BI orodjem

V zadnjih dveh letih so v koroškem podjetju prenovili in nadgradili programsko rešitev za monitoring proizvodnje Utrip.net. Največjo dodano vrednost prinašata izboljšana uporabniška izkušnja in intuitiven uporabniški vmesnik ter nadgrajena poslovna analitika, ki nedvomno prikazuje podatke in kazalnike proizvodnje. Prenovljeno rešitev so uspešno implementirali v družinsko podjetje Tech-Gum d.o.o. in lokalno podjetje Monter Dravograd d.o.o..

Proizvodni proces so z rešitvijo Utrip.net digitalizirali in povezali do te mere, da vsako minuto v sistem prejmejo podatke s strojev, ne glede na tip, znamko, letnico in proizvajalca stroja. Posamezni proizvodni parametri se sproti osvežujejo in se preko programske rešitve prikazujejo na nadzorni tabli. Prikazani so podatki iz ERP oz. poslovnega sistema, kadrovskega sistema, registracije in so uparjeni s podatki iz sistema za direktni zajem podatkov s senzorjev strojev  (MES sistem).

Utrip.net so v obeh podjetjih povezali oz. nadgradili s preglednim Power BI orodjem. Tako imata vodstvi podjetij možnost primerjave posameznih strojev, delovnih nalogov, operacij, izdelkov, njihove kvalitete, pregled nad izmetom oz. primerjavo vseh možnih parametrov, ki so potrebni za učinkovito poslovanje. Posamezni proizvodni in procesni parametri ter dogodki iz proizvodnje se beležijo v časovni vrsti, kar omogoča analiziranje podatkov do najmanjše časovne enote.

Obvladovanje dokumentov in procesov za digitalizacijo celotnega poslovnega procesa

Uporaba poslovnega informacijskega sistema ERP še ne pomeni, da podjetje posluje učinkovito. S celovitim ERP se sicer skrajšajo in pohitrijo procesi, zmanjšajo zaloge, izboljša se upravljanje virov, preglednost poslovanja,… vendar lahko številni postopki ostanejo v papirni obliki in so prepuščeni ročnemu delu.

Ponudniki ERP sistemov pri obvladovanju dokumentov običajno računajo na zunanje dokumentne sisteme. Pri brezpapirnem poslovanju je eden večjih izzivov prav integracija ERP sistema z dokumentnim sistemom, ki omogoča enostavno obdelavo dokumentov, ki izvirajo iz ERP ali se vanj zapisujejo.

Kopin dokumenti sistem ODiP združuje širok nabor modulov za upravljanje z dokumentacijo, delovnimi postopki in skupinskim delom. Z vtičnikom je poenostavljena integracija z različnimi ERP sistemi, kar omogoča popolnoma brezpapirno izvedbo vseh delovnih postopkov, kjer nastopajo dokumentni.

Kopa ODiP je uspešno integriran z Kopa ERP sistemom v podjetju Celjske mesnine d.o.o., z SAP sistemom v podjetju Perutnina Ptuj d.d. ter z ERP sistemom SyteLine v podjetju TRO Prevalje d.o.o.. Uporabniki dokumentnega sistema enostavno obvladujejo do 6000 dokumentov mesečno oz. imajo do 600 dokumentov v delu, sledijo vsem prispelim in odhodnim dokumentom ter so uredili podpisovanje dokumentov do kjerkoli in kadarkoli.

Smisel povezanih programskih rešitev

Glavna dodana vrednost programske rešitve za spremljanje proizvodnje ter povezava z analitičnim BI orodjem je v tem, da sistema množico informacij predstavita v razumljivi obliki.

Integracija ERP z dokumentnim sistemom zagotavlja dvosmerno izmenjavo podatkov med sistemoma in s tem sledljivost ter revizijsko sled. Samodejna izmenjava podatkov odpravlja človeške napake in dodatno pohitri izvajanje brezpapirnih postopkov.

Vodje in odločevalci lahko z učinkovitim poslovanjem sprejemajo prave odločitve glede na dejansko stanje, normative in trende, ki jih narekuje trg.

 

Članek je objavljen v reviji Računalniške novice, št. 22/XXVI, november 2021