Javni razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Avtor: Vika Krajnc

Slovenski podjetniški sklad ponovno razpisuje spodbude za digitalno transformacijo MSP

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih mode-lov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Razpisna dokumentacije P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP je na voljo na povezavi.

Spodbude za digitalno transformacijo
Spodbude za digitalno transformacijo

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje  dodane  vrednosti  na  zaposlenega v podprtih podjetjih.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja. Kopa je od julija 2019 del DIH Slovenia, Nacionalne enotne točke za digitalno transformacijo Slovenije. Vključeni smo v katalog strokovnjakov, ki pomaga pri koriščenju vavčerjev za sofinanciranje procesov digitalizacije. Več informacij si preverite v članku Vavčerji za digitalizacijo vašega poslovanja.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

 • digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:
  • izboljšave izkušnje kupca,
  • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
  • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja,
  • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • kibernetsko varnost in
  • industrija 4.0.
 • pri tem pa izboljšala tehnično opremljenost:
  • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 150 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Roki za predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

Izvajalec razpisaJavni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Za dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpise nas kontaktirajte.