Tudi analitika je lahko vizualno privlačna

Avtor: Kopa d.d.

Pravočasno sprejemanje pravilnih odločitev je ključ do uspešnega poslovanja na trgu. K temu pripomore sistem za poslovno obveščanje Kopa BI, ki omogoča, da je zbiranje podatkov poenostavljeno in avtomatizirano. Tako dosežemo boljšo preglednost nad ključnimi procesi in funkcijami v podjetju ter zagotovimo enostavno ukrepanje na vseh ravneh in zanesljivejše odločitve.

Dobičkonosna proizvodnja in prodaja

Kopa BI zagotavlja podjetjem pravočasno ukrepanje tako na strateški, taktični in operativni ravni. Z informacijami, ki so pridobljene v realnem času, se lahko hitreje odzivate na poslovne dogodke ter izboljšate planiranje na vseh poslovnih področjih.

Vizualizacija analitike

Spremljanje in obračanje množice podatkov jemlje ključnim ljudem veliko časa, ki bi ga lahko uporabili za razmišljanje in načrtovanje. Z orodjem Kopa BI so še najbolj zapletene številke in korelacije med njimi lažje razumljive, saj omogoča povezavo podatkovnih virov z vizualizacijskimi gradniki.

Pokritost vseh področij podjetja

Pa naj bodo to podatki zbrani s pomočjo senzorjev na strojih ali tisti, povezani z delovnimi nalogi zaposlenih v poslovno informacijskem sistemu ERP, HRM in PLAČE – Kopa BI množice podatkov iz različnih virov pripravi v analitični obliki. Tako lahko med drugim ugotovimo tudi koeficient uspešnosti po različnih kriterijih, vse do posameznega delavca oz. posameznega senzorja v proizvodnji.

Objektivna slika dogajanja v proizovodnji

Orodje Kopa BI zagotavlja pomembno prednost pri ugotavljanju realne slike dogajanja v proizvodnji na podlagi primerjav delovanja posameznih strojev, trajanja delovnih operacij, mrtvih časov, zastojev, zamikov, odstopanj in še več.

Omogoča pregledno vizualizacijo in jasno grafično primerjavo dejanskega in pričakovanega stanja v proizvodnji. Ti podatki so uporabni tudi za odčitavanje trendov in ciklov ter za pregled stanja v določenem trenutku, brez časovnih zamikov. Tako lahko pri negativnih odstopanjih ukrepate takoj.

Kopa BI:

Postopek vizualizacije

Ko so zbrani vsi potrebni podatki, sledi vizualizacija in grafična predstavitev podatkov, ki smo jih pridobili s prijavljanjem, odjavljanjem posameznih delovnih operacij, avtomatskim zajemi s krmilnikov strojev, poslovnimi podatki iz ERP sistema ter podatki o kompetencah iz HRM sistema.

Pridobljeni podatki pripomorejo k ugotavljanju trendov in shranjevanju za arhivske namene. S pomočja pregleda teh podatkov lahko ugotovimo zakaj je prišlo do reklamacij, ali stroji delujejo v skladu s predpisanimi normativi in ali potrebujemo korektivne ukrepe za izboljševanje izdelkov.

Kopa BI za proizvodno področje omogoča:

  • vpogled v podrobnosti (oseba, delovna naloga, operacija),
  • izračun kazalnikov uspešnosti za nagrajevanje in odločanje,
  • prepoznavanje dobrih vzorcev delovanja,
  • prepoznavanje in preprečevanje slabih slabih vzorcev,
  • primerjavo obdobij, podobnih izdelkov, izmen, skupin delavcev itd.

Prednosti orodja za vizualizacijo podatkov Kopa BI:

Analitični podatki nazorno prikazujejo kakšna je izkoriščenost strojev v proizvodnji, kar pripomore k lažjim odločitvam o novih naložbah. Ne pustite se prepričati, da vaše podjetje potrebuje nov stroj, če lahko z ustrezno analitiko ugotovite, da le-ta še ni izkoriščen. Na podlagi teh podatkov lahko optimalno ukrepate in planirate ter vzpostavite sistem stalnih izboljšav, ki povečuje izkoristek.  

Več informacij o Kopa BI lahko preberete s klikom na gumb spodaj.