Vrhunska uporabniška izkušnja z digitalnim dvojčkom – primer podjetja Robeta d.o.o.

Avtor: Vika Krajnc

Podjetje Robeta d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2011 iz strasti do karavaninga. Danes se uspešno postavljajo ob bok izkušenim proizvajalcem potovalnih avtomobilov, predvsem z vizijo butičnih avtomobilov. Z implementacijo rešitve Kopa EAM – Customet Connect so naredili pomemben korak v smeri uporabniške izkušnje svojih kupcev. Sistem za obvladovanje odnosov s kupci in distributerji zagotavlja upravljanje in vzdrževanje sredstev za proizvodnjo, lastne opreme ter opreme pri kupcih in distributerjih.

Z vidika samega podjetja je dodatna digitalizacija nadgradila povezanost internih procesov (elektronski tokovi dokumentov, elektronsko potrjevanje, posredovanje in prejemanje dokumentacije, spremljanje proizvodnje, sledljivosti, ažurnosti podatkov o dovršenosti proizvodnje, učinkovitosti, preventivnem vzdrževanju, brezpapirno poslovanje)  in izboljšavo eksternih procesov do kupcev in distributerjev. Sistem za obvladovanje odnosov s kupci in distributerji pa zagotavlja tudi upravljanje in vzdrževanje sredstev za proizvodnjo, lastne opreme in opreme pri kupcih in distributerjih.

Distributerjem in kupcem podjetja Robeta d.o.o. je preko tako imenovanega digitalnega dvojčka  – digitalne replike dejanske naprave in procesov – omogočeno sodelovanje pri načrtovanju, vpogled in spremljanje izdelave avtodoma. Digitalni dvojček jim zagotavlja povezanost s podjetjem tudi po prevzemu samega vozila, saj lahko preko sistema na enem mesto dostopajo do dokumentacije, oddajajo zahtevke za dodatno nadgradnjo predloge, servisne zahtevke, reklamacije … Uporabnik je tako prisoten v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Robeta d.o.o. z rešitvijo Kopa EAM – Customer Connect ohranja status zaupanja vredno podjetje, ki ponuja butično izdelane in predelane avtodome, z vrhunsko uporabniško izkušnjo svojih strank.

Rešitev Kopa EAM – Customer Connect

Kopini programerji in razvijalci so združili najboljše lastnosti dveh lastnih programskih rešitev. Kopa EAM je celovita rešitev upravljanja in vzdrževanja sredstev, ki zajema IT podporo poslovnim procesom s strani Kopinih strokovnjakov. Omogoča upravljanje sredstev, dela, skladiščnega poslovanja (rezervni deli, prva vgradnja) ter nabav na enotni platformi. Kopa Customer Connect pa s sodobnimi digitalnimi prijemi poveže proizvajalca in uporabnika izdelkov.

Programska rešitev Kopa EAM – Customer Connect je tako odlična izbira za hitrorastoča podjetja, ki proizvajajo zahtevnejše izdelke in si želijo kvaliteten stik s strankami. Omogoča:

  • celovit pregled nad proizvodnimi in vzdrževalnimi procesi;
  • prijavljanje in vpogled zahtevkov s strani distributerja in končnega kupca;
  • ogled trenutnega stanja izdelave vozila s strani administratorja, distributerja in končnega kupca;
  • administrativno upravljanje zahtevkov (reklamacije/nadgradnje);
  • pregled/upravljanje sredstev;
  • pregled/upravljanje poslovnih partnerjev;
  • poznavanje končnih kupcev in komunikacijo z njimi;
  • zbiranje povratnih informacij o uporabi produkta in obnašanju uporabnikov, ki služijo za analizo, ki vodi v izboljšave, nadaljnji razvoj in prodajo;
  • končnim uporabnikom nudi navodila za uporabo, sporoča novosti, posreduje programske posodobitve, izvaja nadgradnje ter omogoča nakup dodatne opreme in drugih izdelkov.

Kopa EAM – Customer Connect je lastna Kopina rešitev postavljena na globalni IBM platformi, kar zagotavlja stabilno delovanje programa, sistemskih posodobitev in intuitiven uporabniški vmesnik. Kopin programski hibrid je HTML5 rešitev, ki na strani uporabnika (zaposlenega v podjetju, distributerja ali kupca) za dostop in uporabo zahteva zgolj spletni brskalnik. Njena dodana vrednost je neodvisnost od infrastrukture. Rešitev je podjetjem na voljo kot naročniška storitev v oblaku ali kot licenčna programska oprema za implementacijo na lokalni infrastrukturi uporabnika.

 

Članek je objavljen v reviji Glas gospodarstva – DIGITALIZACIJA, panožna izdaja, junij 2020

Kopa EAM - Customer Connect
Kopa EAM – Customer Connect