Menu

Premogovnik Velenje d.d. – OPZ

Brezpapirna kadrovska funkcija

Digitalizacija kadrovskih procesov naredi podjetje bolj privlačno za generacijo Y

Premogovnik Velenje

Samostojno urejanje osebnih podatkov zaposlenega ter vpogled v zapise in dokumente, ki jih o njem vodi organizacija, sta zaradi uredbe GDPR ena najpomembnejših možnosti osebnega portala zaposlenih.

Z digitalizacijo kadrovske funkcije podjetja pridobijo več časa za razvoj voditeljstva in krepitev kompetenc zaposlenih, pridobijo kakovostne podatke za odločanje ter spremljanje osebnih ciljev posameznikov in strateških ciljev podjetja, hkrati pa omogočijo aktivno vključevanju zaposlenih v procese razvoja kadrov. 

Koristi za stranko

Zaposlenim omogoča posredno komuniciranje z kadrovsko službo

Kadrovska služba porabi manj časa za operativna opravila

Zmanjša se možnost človeških napak

Izboljšanje dostopnosti raznih informacij

Skrajšanje procesov prinaša občutne prihranke

Pridobivanje povratnih informacij za vodstvene delavce

Izjava naročnika

Inteligentni kadrovski sistem je pomočnik vodstvu, kadrovnikom in ostalim zaposlenim, ki s tem lahko spremljajo kvalitetnejše odločitve.

Domen Ocepek, Kopa d.d.