Meni

Komerciala

Kupec je kralj in tako je treba z njim tudi ravnati. Trženjsko in prodajno osebje zato potrebuje vrsto orodij in informacij iz različnih delov informacijskega sistema. S celovito obravnavo kupcev in dobaviteljev lahko ponudite kakovostne storitve, s katerimi lahko povečate vašo konkurenčno prednost, po drugi strani pa prek večjega izplena pri poslih ustvarjate prihodke in dobiček.

Kopa za področje komerciale ponuja zbirko standardnih informacijskih rešitev v sistemu KOPA ERP, s katerimi podjetja v celoti pokrijejo informacijske in procesne zahteve, vodstvu pa omogoča celovit vpogled v stanje v oddelku komerciale, za upravljanje likvidnosti in planiranja poslovne uspešnosti.

Skladiščna logistika

Kopina logistika vam lahko pomaga izboljšati široko paleto osnovnih vhodnih procesov, vključno s prejemom in optimizacijo, določanjem lokacij ter notranjim usmerjanjem.

 

Na podlagi naročil dobaviteljem je mogoče naročanje in izvedba prevozov, logistično opremljanje, etiketiranje prejetega blaga, določanje lokacij ter več nivojska vhodna kontrola. Po prejetih zahtevkih za izdajo v proizvodnjo pa vodenje po skladiščnih lokacijah, kjer se zaloga nahaja.

Na podlagi kupčevih naročil je mogoče naročanje in izvedba prevozov. S prejetimi nakladalnimi nalogi pa direktno tvorjenje dobavnic ter logistično opremljanje izdelkov v fazi proizvodnje ali ob prejemu v skladišče. Prav tako je omogočeno učinkovito shranjevanje kupčevih zalog in njihova odprema.

 

Intrastat

Intrastat je sistem za zbiranje informacij in izdelavo statistike o blagovni menjavi med državami EU.

Poročati je treba nabavo in prodajo, in sicer za primer, da podjetje prebije mesečno finančno kvoto izmenjave blaga z državami EU.

Paket omogoča celovito pripravo podatkov, kontrolo pripravljenih podatkov, opozorila na manjkajoče podatke, vse potrebne kontrolne izpise ter pripravo xml datoteke in povezavo z glavnimi intrastat poštarji.

B2B (Rip-i)

Business-to-business (B2B) ali medpodjetniško poslovanje je situacija, ko eno podjetje sklene komercialni posel z drugim podjetjem. To se običajno zgodi, ko eno podjetje v svojem informacijskem sistemu naroči potrebne surovine pri drugem podjetju. Taka naročila in vsa nadaljnja dokumentacija nato poteka v elektronski izmenjavi dokumentov, kot so kupčeva naročila, potrditev naročila, dobavnica, faktura, dobropis … Kopa podpira sisteme, kot sta EDI in Panteon.

Nabava

Proizvodnja na podlagi kupčevih naročil oziroma serijske proizvodnje redno izračunava nabavne potrebe za izdelavo naročenega v predvidenem roku. Vsi izhodni dokumenti so prilagojeni več jezikovnim različicam – avtomatsko ali ročno – odvisno od nastavitev pri poslovnem partnerju. Prav tako se lahko izhodni dokumenti ročno ali avtomatsko pošiljajo stranki. Nabavni paket Kopa učinkovito posreduje nabavne potrebe v nabavno službo, ki lahko tako nemoteno izvaja sledeče:

Nabavne evidence:

 • evidenca količin materiala,
 • evidenca cen materiala,
 • evidenca dobaviteljev,
 • evidenca nabavnih pogojev in
 • evidenca o reklamacijah blaga.

Prodaja

Proces prodaje omogoča enostavno zaporedje korakov od ponudb, prodajnih naročil pa do končne fakture.

Omogočeno je tudi združevanje in razdruževanje vseh dokumentov v verigi. Ker so vsi dokumenti med sabo povezani na nivoju posamezne pozicije, lahko vedno, v vsaki fazi knjiženja, spremljamo stanje odprtosti posameznega dokumenta, dokumente po kupcih, dokumente po šifrah predmetov ter po datumih od-do. Učinkovito je tudi upravljanje pogodb – strankam lahko izdajate račune glede na čas in materiale, enostavno beležite pogodbe in sledite fazam fakturiranja. Prav tako je ponavljajoča naročila/ponudbe vedno mogoče kopirati, jih dodatno urejati in nato pošiljati v proizvodnjo. Vsi izhodni dokumenti so prilagojeni več jezikovnim različicam – avtomatsko ali ročno – odvisno od nastavitev pri poslovnem partnerju.

Prodajne evidence:

 • evidenca izdanih in realiziranih ponudb,
 • evidenca izdanih in realiziranih kupčevih naročil,
 • evidenca nefakturiranih dobavnic,
 • evidenca neplačanih faktur,
 • evidenca o reklamacijah blaga ter reševanje reklamacij (več v opisu modula za kakovost),
 • količinski in finančni dobropisi.

Skladišče

Upravljanje skladišča zajema procese, vključene v vodenje vsakodnevnih operacij skladišč. To vključuje sprejem in organizacijo skladiščnega prostora, razporejanje dela, upravljanje zalog in izpolnjevanje naročil. Učinkovito upravljanje skladišča vključuje optimizacijo, s čimer si zagotovite, da vsi vidiki delovanja skladišča delujejo skupaj za povečanje produktivnosti in ohranjanje nizkih stroškov.

Skladiščne operacije so strankam na splošno nevidne, vendar igrajo ključno vlogo v zakulisju pri zagotavljanju pravočasne dostave. Da bi dosegli ta cilj, dobro upravljanje skladišča zagotavlja, da vsi skladiščni procesi tečejo učinkovito in natančno. Primer je lahko upravljanje skladišča, ki vključuje optimizacijo uporabe skladiščnega prostora za povečanje skladiščenja zalog.

Prednosti dobrega upravljanja skladišča – in sicer hitre, visokokakovostne storitve po nizki ceni – se lahko razširijo na celotno dobavno verigo in tako okrepijo odnose z dobavitelji in kupci.

Glede na veliko vključenih elementov pa je optimizacija upravljanja skladišča lahko zapletena naloga. Zato se mnoge organizacije po pomoč obračajo na sisteme za upravljanje skladišč – kar omogoča tudi Kopin paket.

Sledljivost

Sledljivost je zmožnost sledenja vsakemu delu in izdelku skozi celoten proizvodni proces, in sicer od trenutka, ko surovine vstopijo v tovarno, pa do trenutka, ko so odposlani končni izdelki.

Informacije o vsakem delu in izdelku, vključno z rezultati inšpekcijskih pregledov, podrobnostmi sestavljanja in časom, porabljenim na vsaki postaji, se beležijo od začetka do konca.

Zakaj je sledljivost pomembna?

Pogosto obstaja mnenje, da sledljivost velja le za izdelke, ki bi lahko bili predmet odpoklica, kot so hrana, zračne blazine … V teh primerih je namreč očitno, zakaj je sledljivost pomembna. Po drugi strani pa katerega koli okvarjenega ali kontaminiranega izdelka ne moremo učinkovito odpoklicati, če nimamo popolnega razumevanja njegovega izvora, zgodovine in distribucije.

Vsak sodoben proizvajalec – tudi tisti v sektorjih brez strogih predpisov o skladnosti – bi moral dati prednost sledljivosti, saj ta dejansko pomaga izboljšati kakovost in učinkovitost, ker daje proizvajalcem vpogled v njihovo delovanje v realnem času in omogoča analizo temeljnih vzrokov napak.

Namreč, če pridejo nekateri izdelki na konec proizvodne linije z napakami, je koristno imeti vpogled v njihov celoten proizvodni proces. Morda se niso ustavili na določeni postaji za preverjanje kakovosti? Ali pa je morda vse pokvarjene izdelke obdelal isti, novi operater, kar pa kaže na vrzeli v usposabljanju operaterjev? Morda pa so vsi pokvarjeni izdelki šli skozi isti stroj, ki bi ga morali pregledati vzdrževalci? Ali pa vsi izdelki z napako vsebujejo komponente določenega dobavitelja? 

S Kopinim paketom je sledljivost mogoča do zadnjega kosa sestavnice – od vhoda materiala, pa do odpreme izdelka – skozi vse faze proizvodnje.

Mobilna logistika

Kopina mobilna logistika omogoča izvedbo vseh poslovnih dogodkov z osebnimi računalniki. Še naprednejša pa je uporaba mobilnih naprav, predvsem s prenosnimi čitalci črtne kode. S tem namreč dosežemo še hitrejše in predvsem točnejše knjižbe. Tako je dosežena celovita digitalizacija skladiščnega poslovanja, ki še dodatno znižuje operativne stroške.

Dinamične analize (vse aplikacije in moduli):

Z njihovo pomočjo izdelujemo številne izpise in analize. Modul uporabniku zagotavlja, da si v okviru svojega področja delovanja samostojno in neodvisno pripravi želene izpise ter analize na več različnih načinov (prednastavljeni izpisi/analize, poseben modul za samostojno nastavljanje analiz). Aplikacija uporabniku hkrati zagotavlja, da lahko vse izpise/analize izvozi v programska orodja oziroma formate, kot so na primer Excel, PDF, HTML, kjer bo lahko podatke naprej obdeloval v skladu z želenim rezultatom oziroma glede na format zagotovil zaščito dokumenta.