Meni

Utrip

Podjetja so postavljena pred izziv, kako s kakovostnimi podatki iz proizvodnje v realnem času izboljšati procese, predvsem pa hitro odpravljati anomalije, optimizirati in pohitriti tehnološke postopke ter se prilagoditi spremembam. Proizvodnja, kot srce podjetja, mora utripati v pravem ritmu in ta ritem lahko z rešitvijo KOPA UTRIP spremljate sproti, ker lahko le tako preprečite odstopanja in posledično škodo. Spremljate lahko različne parametre, ki so ključni za proizvodni proces in te podatke v realnem času analizirate, ugotavljate in ponavljate dobre vzorce ter preprečujete slabe.

Programska rešitev KOPA Utrip je spletna aplikacija dostopna preko brskalnika in omogoča spremljanje proizvodnje s pomočjo zajema ter prikaza  podatkov iz proizvodne v trenutku nastanka. Ti podatki se uporabljajo za eskalacije in analitiko. Podatki (kdo dela na stroju oz. delovnem centru – DC, katero operacijo – fazo dela, koliko časa je že porabil, izdelana količina, zastoji, vzrok zastoja, izmet, vzrok izmeta, potrditev zaloge materiala za izvedbo operacije).

Vodstvo s tem sistemom dobi vpogled v dogajanje v proizvodnji na daljavo. Za vsak delovni nalog in faze dela (operacije) se v vsakem trenutku vidi zaključenost faze dela oz. izdelana količina. V vsakem trenutku je vidno stanje vseh nalogov, kar omogoča hitro ukrepanje ob odstopanjih.  Ti podatki omogočajo analitiko in so osnova za nagrajevanje na podlagi dejanskih podatkov, kar omogoča objektivno nagrajevanje, ki je argumentirano s podatki.

Funkcionalnosti rešitve 

Zajem podatkov s prijavo osebe, prijavo faze-operacije, izbiro vrste dela oz. zastoja za določen delovni center, vnos količine, izmeta, meritev:

Prikaz zadnjega stanja stroja oz. DC  (kvadratki z barvami – zeleno, rdeče, rumeno, belo):

 •  

Podrobnosti posameznega stroja oz. delovnega centra – DC:

 • Kdo je prijavljen;
 • Kateri delovni list;
 • Izdelana količina – še za izdelati;
 • Izmet – vzrok;
 • Zastoj – vzrok.

Da bi lahko prikazali stanje posameznega DC so potrebne predhodne nastavitve:

 • Za vsako šifro predmeta in operacijo (tip meritve, frekvenca, tolerance);
 • Vrste dokumentov na DC, šifra izdelka, delovni nalog ali specifična operacija;

KOPA UTRIP omogoča spremljanje:

 • Eksalacije;
 • Eksalacije;
 • Eksalacije.

Uvoz tehnoloških podatkov:

Kontrola meritev:

S kontrolo meritev, ki je del naprednejših paketov, lahko izdelamo opomnik, ki delavca na vsakih nekaj kosov opozori, da je potrebno izvesti testno meritev in rezultate shraniti. Delovni proces je možno nadaljevati šele, ko se meritev izvedejo ali pa je nadaljevanje procesa omogočeno s strani nadzornika.

Analitika:

Standardna KOPA UTRIP analitika (kdo, kaj dela, na katerem stroju, izdelana količina, porabljen čas, skupni čas za operacijo –  delovni listek, zastoji po vzrokih, meritve, odstopanja…);