Od kaosa do reda s pomočjo KOPA ERP sistema?

Avtor: Kopa d.d.

Informacijski sistem ERP je celovit in integriran sistem, namenjen upravljanju ključnih poslovnih procesov v podjetju. Njegove funkcionalnosti omogočajo avtomatizacijo in konsolidacijo vseh  področij v podjetju proizvodnjo, komercialo, računovodstvo in finančno načrtovanje, upravljanje s človeškimi viri (HRM), ter  brezpapirno poslovanje.

ERP omogoča obvladovanje poslovnih procesov  na podlagi povezovanja podatkov  iz različnih oddelkov podjetja. Z njegovo pomočjo se lahko izboljšuje produktivnost, učinkovitost in odločanje na vseh ravneh podjetja.

Čemu pripomore uvedba informacijskega sistema ERP?

  • boljše upravljanje finančnih virov,
  • optimizacija zalog,
  • sledenje in upravljanje prodajnih procesov,
  • učinkovito upravljanje kadrovskih virov,
  • izboljšano poročanje in analiza podatkov,
  • napovedovanje in načrtovanje prihodnjih poslovnih dogodkov.

Kako izpeljati uvedbo?

Sistematično, s popisom procesov, ki so trenutno in želenimi procesi ter z jasno definirano potjo, kako bomo do tja prišli. Dober načrt je ključ do uspeha. Pomembno je, da znamo že v fazi načrtovanja prepoznati in umestiti zahteve in želje uporabnika v rešitev.  Temu sledi razvoj specifik  in  implementacija, ki je ključna in zahteva kompetentno ekipo na strani ponudnika in naročnika. Ponudnik ERP sistem z lastno razvojno ekipo ima prednost pred ostalimi ponudniki, ker lahko razvije specifične rešitve, vzpostavi integracije z drugimi internimi in eksternimi sistemi, kar  povečuje konkurenčno prednost naročnika.

Za varnost implementacije so poleg zanesljive ERP rešitve pomembne izkušnje, znanje in projektno vodenje. Dobre prakse in konkretni primeri delovanja sistema pomagajo, da stranka razume nove procese. Ekipa izkušenih uvajalcev, ki poznajo vsebino in procese ter sogovorniki na strani naročnika, ki so kompetentni na svojih področjih, so ključ do uspešno zaključene implementacije ERP sistema.    

Kljub izzivom, ki jih zahtevata uvedba in implementacija sistema ERP, je le-ta močno orodje za podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovne procese, izboljšati učinkovitost in doseči dolgoročni uspeh. ERP služi kot osnova za sprejemanje odločitev, določanje prednostnih nalog in dodeljevanje odgovornosti.

Zakaj  ERP?

ERP kljub zahtevni implementaciji prinaša številne koristi in izboljšave:

Izbira sistema KOPA ERP je dolgoročna naložba, ki podjetju omogoča izboljšanje operativnih procesov in pridobitev zanesljivega, celovitega sistema z ustrezno strokovno podporo za uspešno poslovanje podjetja.