Meni

V dobi digitalne transformacije se proizvodna industrija sooča s številnimi izzivi in priložnostmi. S hitrimi spremembami na trgu, naraščajočimi pričakovanji strank in potrebo po večji učinkovitosti postaja integracija MES sistema (Manufacturing Execution System) v proizvodno verigo ključna za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna. MES sistem je napredna programska rešitev, ki prinaša številne koristi, vključno z boljšo sledljivostjo, optimizacijo proizvodnih procesov in izboljšanjem kakovosti izdelkov. V tem članku bomo raziskali šest ključnih vidikov integracije MES sistema v proizvodno verigo ter kako…
V današnjem hitro spreminjajočem poslovnem okolju, kjer je konkurenca vedno večja, postaja integracija MES sistema (Manufacturing Execution System) v proizvodno verigo ključna za doseganje učinkovitejše in bolj sledljive proizvodnje. MES sistemi so postali nepogrešljivi za podjetja, ki želijo optimizirati svoje proizvodne procese, izboljšati kakovost izdelkov ter zagotoviti sledljivost od surovin do končnega izdelka. Kaj je MES sistem? MES sistem (Manufacturing Execution System) je sofisticirana programska rešitev, ki se uporablja v proizvodnji za nadzor in upravljanje proizvodnih procesov v realnem času.…

Celovita programska rešitev ni znanstvena fantastika

Avtor: Kopa d.d.
Vodilna podjetja višjo uspešnost dosegajo z učinkovitim približevanjem strankam in preseganjem njihovih pričakovanj. Zadovoljstvo potrošnikov je mogoče doseči le s primerno kakovostjo in ceno produktov v povezavi s spremljajočimi aktivnosti, ki posredno vplivajo na zadovoljitev potreb. Za doseganje željene uspešnosti v veliki meri skrbi IT panoga, katere smernice narekuje digitalizacija in industrija 4.0. Digitalizacija podjetjem omogoča hitrejše in avtomatizirano delovanje procesov ter odpiranje novih poslovnih modulov in priložnosti. Se sprašujete, kako lahko še nedavno neznana in neprepoznavna podjetja čez noč…

Tudi analitika je lahko vizualno privlačna

Avtor: Kopa d.d.
Pravočasno sprejemanje pravilnih odločitev je ključ do uspešnega poslovanja na trgu. K temu pripomore sistem za poslovno obveščanje Kopa BI, ki omogoča, da je zbiranje podatkov poenostavljeno in avtomatizirano. Tako dosežemo boljšo preglednost nad ključnimi procesi in funkcijami v podjetju ter zagotovimo enostavno ukrepanje na vseh ravneh in zanesljivejše odločitve. Dobičkonosna proizvodnja in prodaja Kopa BI zagotavlja podjetjem pravočasno ukrepanje tako na strateški, taktični in operativni ravni. Z informacijami, ki so pridobljene v realnem času, se lahko hitreje odzivate na…

Spremljanje utripa proizvodnje v realnem času

Avtor: Kopa d.d.
Z rešitvijo Kopa UTRIP pridobite zajem, dostop in obdelavo ključnih podatkov iz proizvodnje na enem mestu. Poleg tega pa z BI analitiko lahko zelo učinkovito spremljate kazalnike in trende, ki temeljijo na dejanskih podatkih iz proizvodnje.    Ugibanja o realnem stanju proizvodnje so preteklost Dosedanji uporabniki prepoznavajo naslednje prednosti in koristi Kopa UTRIP: povečala se je pretočnost oz. izkoriščenost strojev, kar se kaže na podoben način, kot če bi kupili nov stroj, ki pa ga ni bilo treba plačati; ob…

UTRIP – objektivno dogajanje v proizvodnji – 2/2

Avtor: Kopa d.d.
Utrip smo nadgradili tudi z Microsoftovim orodjem za vizualizacijo podatkov Power BI. Z orodjem Power BI povežemo različne podatkovne vire in podatke z vizualizacijskimi gradniki predstavimo razumljivo – z grafi, časovnicami, določimo trende, naredimo predikcije s kalkulacijami …

UTRIP – objektivno dogajanje v proizvodnji 1/2

Avtor: Kopa d.d.
Direktorji z vizualizacijo podatkov pridobijo nepristransko in objektivno sliko dogajanja v proizvodnji. Z boljšim in bolj podrobnim pregledom nad tem, kaj se dogaja v proizvodnih obratih, podjetju zagotovijo večjo konkurenčno prednost, ker pa nazorno vidijo, kakšna je izkoriščenost zmogljivosti v proizvodnji, se laže odločajo tudi o novih naložbah.

OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Avtor: Kopa d.d.
V Mariboru je od 7. do 8. septembra potekala konferenca OTS (uvodoma »Objektna tehnologija v Sloveniji«, kasneje »Sodobne informacijske tehnologije in storitve«), ki so se jo udeležili kolegi iz razvojnih oddelkov KOPE d.d.  Dogodek, kjer strokovnjaki predstavljajo svoje uspešne projekte, bogate izkušnje iz prakse, morebitne prihodnje trende, ter izmenjujejo mnenja o dogajanju v industriji že 25 let,  predstavlja pomemben dokument o vsakoletnem stanju informatike.Izjave kolegov: “Uporabna in zanimiva predavanja , kjer lahko primerjamo in izmenjamo izkušnje s kolegi pri razvoju…