Meni

KOPA Plače

Avtor: Andrej Hlastec
 KOPA PLAČEOsnovni paket Kopa Plače v nadaljevanju PCE zajema algoritme za osnovna izplačila v vsakem podjetju: plačo, regres, jubilejno nagrado, odpravnino in poslovno uspešnost. Zagotovljena je informacijska podpora pri izračunu po veljavni zakonodaji. Paket omogoča zajem matičnih in mesečnih podatkov, potrebnih za izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov za posredovanje podatkov bankam, finančni upravi in statistiki s pomočjo različnih elektronskih povezav. Z dinamičnimi analizami je omogočen enostaven pregled in priprava poročil za potrebe podjetja. Zajem potrebnih podatkov za izračun plače in…

Dvig minimalne plače v letu 2022

Avtor: Vika Krajnc
V Uradnem listu št. 5/2022 z dne 12. 1. 2022 je bil objavljen znesek minimalne plače, ki ga je po posvetovanju s socialnimi partnerji določil minister za delo.

KLASIUS-P-16

Avtor: Vika Krajnc
Na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja je prišlo do spremembe šifranta KLASIUS-P v KLASIUS-P-16. Obstoječi šifranti izobrazb so dopolnjeni z novimi šifranti zaradi zakonske spremembe šifranta Klasius-P v Klasius P-16. Dopolnjeni so šifranti: program vrste izobrazbe, področje izobrazbe, vrsta izobrazbe. Nove šifre se od obstoječih razlikujejo po strukturi in vsebini podatkov, ki so vezani na posamezno šifro. Kaj je KLASIUS-P-16? KLASIUS-P-16 je klasifikacija, na podlagi katere razvrščamo aktivnosti ali izide izobraževanja…