Odobren projekt razvoja KOPA BILOOP v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne PROJEKTE 2«

Avtor: Vika Krajnc

V okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne PROJEKTE 2« smo prejeli sklep o odobritvi sofinanciranja za izvedbo projekta z nazivom »Integracijsko analitska platforma v oblaku za povezavo poslovnega učinka s proizvodnjo, kompetencami in organizacijo – KOPA BILOOP«.

Projekt je bil uvrščen v okvir področja uporabe za »Tovarne prihodnosti«. Sistem spodbuja učenje in pridobivanje kompetenc, ki vplivajo na poslovni učinek (naprave-stroji, parametri delovanja, učinkovitost, znanje, kompetence, poslovna uspešnost). Z dvigom in prepoznavanjem ključnih parametrov in kompetenc za poslovni učinek, se povečuje pretok in pridobivanje znanja, kar omogoča razvoj zahtevnejših izdelkov in storitev.

S povečevanjem stopnje kompetenc in širjenjem le teh ter vgrajevanje tega znanja v izdelke in storitve, se v »tovarnah prihodnosti« poveča delež tistih izdelkov in znanj, ki imajo visoko dodano vrednost in jih sledilci ne morejo enostavno kopirati.

Predmet tega projekta je razvoj platforme KOPA BILOOP, ki bo omogočala avtomatizacijo, analitiko in intuitivne uporabniške vmesnike, ki bodo pomagali pri prepoznavanju in analitiki dobrih vzorcev delovanja proizvodnje v tovarnah prihodnosti. 

Projekt financira EU
Projekt financira EU