Upravljanje vzdrževanja in sredstev v vseh vrstah podjetij (predvsem proizvodnih) s pomočjo informacijske podpore – IBM MAXIMO

Avtor: Aljaž Gradišnik

Z globalizacijo IT storitev se lahko na lokalnem tržišču IT naenkrat pojavi več ponudnikov za implementacijo enake rešitve, pogosto tudi za eno in isto rešitev globalnega proizvajalca programske opreme oz. IT rešitev. 

In kaj bo odločilnega pomena za izbiro? Cena?

Cena mora imeti pomembno vlogo, kljub temu pa ne smemo zanemariti ostalih dejavnikov. 

Vsi ponujamo rešitev skladno z Industrijo 4.0, imenovano tudi četrta industrijska revolucija, ki se nanaša na trenutni trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah. 

Vsi govorimo in ponujamo rešitve, ki vključujejo:

Kje je razlika med ponudniki enake ali primerljive rešitve?

Razlika nastane ob preprostih vprašanjih:

  • Ali lahko vidimo (razen predstavitve v PowerPointu) delovanje rešitve v živo v demo okolju s primerljivimi podatki?
  • Ali obstajajo implementacije v Sloveniji in v slovenskem jeziku?
  • Ali nam lahko organizirate referenčni ogled v Sloveniji, v enaki ali primerljivi naši branži?
  • Ali se lahko rešitev poveže s trenutno uporabljeno ERP rešitvijo in ostalo programsko ter strojno opremo?

In v podjetju Kopa smo zagotovo kompetenten ponudnik, saj imamo znotraj podjetja strokovnjake tudi s področja sistemske integracije in vseh ključnih procesov podjetja (razvoj lastnega ERP).

Na podlagi teh dejavnikov in izkušene ekipe za vpeljavo CMMS-EAM rešitve na platformi IBM Maximo, je izbira ponudnika storitev zagotovo lažja!

Naša konkurenčna prednost:

  • Številne uspešne implementacije v proizvodnih podjetjih v domači in tuji lasti, kjer smo rešitev nadgradili z integracijo z ERP rešitvami (KOPA ERP, SAP, Navision …).
  • V podjetju Kopa se ukvarjamo z vpeljavo podpore in digitalizacije vzdrževanja v proizvodnih podjetjih s pomočjo rešitve IBM Maximo že več kot 22 let.

Stopite v stik z našim svetovalcem IBM Maximo – KOPA EAM.