Zakaj digitalna transformacija?

Avtor: Vika Krajnc

Digitalne tehnologije spreminjajo naravo poslovanja. Prav te spremembe v zadnjih letih naraščajo z eksponentno hitrostjo, ki je hitrejša od digitalnih transformacij podjetij in njihove prilagoditve na spremembe. Kako se s spremembami spopadate v vašem podjetju?

Podjetja in organizacije se morajo razvijati, da se lahko soočajo s spreminjajočo podjetniško kulturo in dinamiko. V idealnem primeru je uporaba IKT, digitalizacije in za to namenjena sredstva odvisna predvsem od zahtev na trgu. Managerji in vodje podjetij želijo, da se digitalizacija usmeri v doseganje poslovnih rezultatov, inovacije in nenehno optimizacijo oz. izboljšanje poslovanja. Na tem mestu lahko definiramo digitalno transformacijo kot pospeševanje poslovnih dejavnosti, procesov, izboljšanje kompetenc in modelov, ki v celoti izkoriščajo priložnosti digitalnih tehnologih in njihovih vplivov na izvajanje ter doseganje poslovne strategije.

Dejansko lahko rečemo, da je digitalna transformacija enaka poslovni transformaciji, na katere vplivajo:

  • razvoj tehnologije in tehnološke inovacije,
  • vedenje in povpraševanje kupcev,
  • zunanji vplivi.

Tehnološke inovacije vodijo k spremembam

Digitalna transformacija ni le vpeljava novih tehnologij, vendar tudi vedenje uporabnikov teh tehnologij. Kako sprememba vpliva na zaposlene in kako znajo novo tehnologijo uporabljati za delo? Ali digitalna transformacija prinaša podjetju dodano vrednost? Ali se spremembe enostavno sprejmejo ali ima podjetje težave pri vključevanju novih tehnologij? To nas pripelje do naslednjega vpliva: vedenje in povpraševanje kupcev oz. uporabnikov. Kakšne so zahteve kupcev (naročnikov, strank) glede poslovanja? Ali se zadovoljuje njihove potrebe? V današnjem času kupci zahtevajo vedno boljše tehnološke zmogljivosti in enostavno uporabo. Na koncu pa se podjetja z digitalno transformacijo lažje soočajo z zunanjimi vplivi, kot so spremembe zakonodaje, spreminjajoče gospodarstvo, konkurenca, zahteve poslovnih partnerjev, …

V različnih industrijah so različni dejavniki, ki vzpodbudijo podjetje, da se poda na pot digitalne transformacije. Vseeno pa so najpogostejši dejavniki oz. razlogi:

  • zadovoljstvo strank,
  • donosnost,
  • hitrejša prilagodljivost na zahteve trga.

Med seboj so seveda vsi dejavniki povezani. Zadovoljne stranke pomenijo več naročil, večjo donosnost in boljše poslovanje podjetja. Podjetje ima na voljo več sredstev, ki jih lahko investira v razvoj podjetja in se tako hitreje ter lažje prilagodi zahtevam trga. Zahteve oz. povpraševanje na trgu narekujejo kupci in tako se krog sklene. V to celoto so povezani tudi druge funkcije podjetja: načrtovanje, poslovanje, dejavnost, realizacija, človeški viri, sredstva, … Prav to je bistven vidik in razlog zakaj digitalna transformacija. Da dosežemo povezanost in interakcijo celotnega poslovanja ter medsebojno odvisnost.

Digitalne novosti in spremembe zaradi digitalne transformacije

Digitalna transformacija podjetij je glavni izziv pri upravljanju sprememb. Ne vpliva samo na strateško pozicioniranje, ampak vpliva na vse ravni organizacije (vsaka naloga, dejavnost, proces) in celo na razširjeno dobavno verigo. Management in vodje podjetij morajo nenehno zagotavljati okolje, kjer te spremembe privedejo do:

  • povečanja produktivnosti
  • okrepitvi konkurenčne prednosti podjetja
  • zagotavljanju izjemne izkušnje za stranke.

Kaj si o digitalni transformacije mislite vi? S kakšnimi izzivi se soočate?

Če še niste prepričali ali bi se podali na pot digitalne transformacije, smo vam z veseljem na voljo z nasveti in pomočjo. Na voljo vam je tudi Javni razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19).

Krog digitalne transformacije
Krog digitalne transformacije